NEWS ALERT: UBO-register gewijzigd: adequaat, nauwkeurig, actueel en hopeloos verwarrend

NEWS ALERT: UBO-register gewijzigd: adequaat, nauwkeurig, actueel en hopeloos verwarrend

Na de nodige technische moeilijkheden en FAQ’s ter verduidelijking van zowel de wetgeving als het registratieplatform, heeft de regering op 23 september 2020 een aanvullend koninklijk besluit aangenomen (hierna ‘KB’) tot wijziging van het koninklijk besluit betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register.

Wie van U reeds ervaring heeft gehad met enige overheidstoepassing begrijpt dat het voor de overheid eenvoudiger leek van de wetgeving in lijn te brengen met de toepassing, dan het platform in lijn te brengen met de wetgeving…

Zo is het vanaf de inwerkingtreding van het KB (11 oktober 2020) nu ook verplicht om de deelnemingspercentages van tussenliggende entiteiten te registreren. Een handeling die in de praktijk ook reeds noodzakelijk was.

Naast deze en een aantal andere technische wijzigingen in het KB zijn er nog twee belangrijke andere wijzigingen.

De belangrijkste wijziging betreft de verplichting om voortaan ook stavingsstukken met betrekking tot de geregistreerde UBO mee te delen. De tekst van het KB verduidelijkt niet welke documenten hierover in aanmerking komen, maar verhult zicht in de ruime definitie van “ieder document dat aantoont dat de informatie met betrekking tot een uiteindelijke begunstigde adequaat, nauwkeurig en actueel is”.

Een tweede belangrijke wijziging is dat de toegang tot het register wordt verruimd. Dit zowel op het vlak van wie er toegang toe heeft, alsook tot welke informatie beschikbaar is. Zo heeft nu iedere burger toegang tot een groot stuk van de informatie geregistreerd in het UBO-register (wat steeds de bedoeling is geweest, maar nu ook effectief werkelijkheid wordt). Dit zelfs zonder enig belang te hoeven aantonen, met nog enig onderscheid tussen vennootschappen en (i)VZW’s & andere rechtsvormen.

Daarnaast is het  nu ook mogelijk om zowel de historiek van de registraties, alsook de identiteit van diegene te achterhalen die de registratie heeft uitgevoerd.

Het is nog maar de vraag of deze uitbreiding het evenredigheidsbeginsel niet in het gedrang brengt en/of we binnenkort aldus geen volgende wijziging van de verplichtingen aangaande het UBO-register mogen verwachten.

De wijzigingen zijn van toepassing voor alle informatieplichtigen vanaf heden, doch informatieplichtigen die voor 11 oktober 2020 reeds zijn geregistreerd, hebben tot 30 april 2021 om de nodige documenten op te laden.

Heeft u hier nog vragen over?

Aarzel niet om contact te nemen met uw gebruikelijke contactpersoon of met ons UBO-team via https://www.monardlaw.be/nl/contact.

 

Dit artikel werd geschreven door

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.