MONARD LAW BEGELEIDT DE VLAAMSE WATERWEG NV  BIJ LANCERING VAN  VISURIS PORTAALSITE

MONARD LAW BEGELEIDT DE VLAAMSE WATERWEG NV BIJ LANCERING VAN VISURIS PORTAALSITE

Op vrijdag 12 mei 2017 lanceerde de Vlaamse Waterweg NV in samenwerking met Waterwegen en Zeekanaal NV de gloednieuwe VisuRIS portaalsite (www.visuris.be). De portaalsite vergemakkelijkt de uitwisseling van informatie tussen de beheerders en de gebruikers van de waterweg.

Ben HERMANS en Frederik RINGOOT hebben dit project gedurende het afgelopen jaar juridisch ondersteund en stonden ook in voor de redactie van de uitgebreide algemene gebruiksvoorwaarden van deze krachtige portaalsite waarin o.a. de bescherming van de privacy van de gebruikers van het portaal centraal stonden. Uiteraard werd hierbij al geanticipeerd op de Algemene Verordening Gegevenswerking (AVG) die beter bekend is onder de Engelse afkorting GDPR.

Dit project kadert in de verdere uitvoering van de Richtlijn 2005/44/EG betreffende geharmoniseerde River Information Services (RIS) op de binnenwateren van de EU. Dankzij een eenvormige communicatiestandaard werd het verkeersmanagement op de Europese binnenwateren beter op elkaar afgestemd. RIS maakt ook een beter vervoersmanagement mogelijk, door transportgegevens en logistieke data uit te wisselen.

Deze richtlijn wil de veiligheid, doeltreffendheid en milieuvriendelijkheid van binnenwateren in de EU bevorderen en geldt voor kanalen, rivieren, meren en havens. De EU heeft meer dan 37 000 km aan bevaarbare kanalen en rivieren die belangrijke steden en economische gebieden met elkaar verbinden.

In Vlaanderen gaat het om 1.076 kilometer aan bevaarbare waterwegen waarover jaarlijks 70,5 miljoen ton aan goederen wordt vervoerd. Deze binnenwateren dragen dus in belangrijke mate bij tot een duurzaam vervoerssysteem, waardoor verkeersopstoppingen en luchtverontreiniging op de wegen in Vlaanderen worden teruggedrongen.

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.