Monard-D’Hulst bekroond als beste advocatenkantoor voor Geschillen en Arbitrage van België

Monard-D’Hulst is uitgeroepen tot het beste advocatenkantoor inzake geschillen tijdens de Belgian Legal Awards 2012. Deze prestigieuze prijs is het resultaat van een uitgebreide screening door o.a. het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) en het Belgisch Instituut voor Bedrijfsjuristen (IBJ). Het juryrapport loofde het sterke profiel van Monard-D’Hulst op het vlak van geschillen en arbitrage evenals het succesvolle traject voor de diverse rechtbanken.

Monard-D’Hulst werd verkozen als beste advocatenkantoor in het domein van geschillen door een professionele jury, bestaande uit ruim 70 personaliteiten uit de juridische, economische en academische wereld. De toekenning van de prijs is gebaseerd op de graad van kwaliteit, innovatie, en teamwork alsook op de resultaten die we met ons kantoor behaalden.

Het juryrapport loofde het profiel van Monard-D’Hulst op het vlak van geschillen en arbitrage en “het succesvolle traject van het kantoor voor de diverse rechtbanken”. Daarnaast werd ook “de evenwichtige verhouding tussen het advieswerk enerzijds en de geschillenbeslechting anderzijds” mee in rekening genomen en prees de jury het kantoor omdat het -ook in deze crisistijd- “een duidelijke strategie aanhoudt, weet te presteren onder tijdsdruk, dichtbij haar cliënteel staat en een correcte en transparante inschatting van de kosten en fees geeft”.

Deze dienstverlening is gebaseerd op een weloverwogen strategie. Daarnaast streven wij in dossiers altijd naar een praktische aanpak. Dit betekent dat we voor cliënten waar het kan op voorhand een inschatting van de kansen geven. Is er ruimte voor bemiddeling en verzoening, dan wordt altijd hiernaar gestreefd. Escalerende conflicten of langdurige procedures worden hierdoor veelal vermeden. Indien een procedure toch onvermijdelijk wordt, kan de cliënt rekenen op sterke en gedegen bijstand voor de rechtbank. Het kantoor heeft een 50-50 verhouding inzake juridische adviesverlening en procedures. De sterkte van Monard-D’Hulst wordt dus mee bepaald door de brede rechtbankervaring van onze advocaten. Dat is een absolute meerwaarde, vermits ons advies de toets van de rechtbank achteraf moet doorstaan.

Dankzij onze sterke regionale verankering heeft Monard-D’Hulst een bijzondere positie en expertise in de markt opgebouwd. “Onze cliënten willen advies op hoog niveau dat concreet, praktisch en oplossingsgericht is en dit tegen een aanvaardbare, Belgische prijs. Een factor die in de huidige economische conjunctuur -terecht- scherp in de gaten wordt gehouden.

Deze strategie heeft zijn vruchten afgeworpen, waardoor wij de laatste jaren stevig konden groeien. Naast vestigingen in Brussel, Hasselt, Gent en Kortrijk openden we medio 2011 een 5e vestiging in Antwerpen en tellen we intussen meer dan 100 advocaten. Onze cliënten willen snel antwoord op hun vragen en zoeken daarom hun advocaat graag dichtbij huis. Ze zijn op zoek naar één vertrouwd aanspreekpunt voor een one-stop-shop inzake juridische dienstverlening. Daarom zetten wij zowel gespecialiseerde praktijkgroepen als multifunctionele teams in die snel kunnen schakelen.

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.