Kristof Zadora wordt partner bij Monard Law

Kristof Zadora wordt partner bij Monard Law

Naast de recente toestroom van nieuw talent in het kantoor is er ook aandacht voor interne doorgroei.

Kristof Zadora is advocaat bij Monard Law sinds 2005 en is gespecialiseerd in het commercieel recht. Hij focust zich op internationale contracten, ICT en distributie van goederen en diensten. Hijadviseert eveneens vaak over E-commerce en de Wet Marktpraktijken. Kristof is eveneens actief bezig met geschilbeslechting voor rechtbanken of via bemiddeling, onderhandelingen of arbitrage.

Kristof is licentiaat in de rechten (KULeuven, 2005), gegradueerde in de fiscale wetenschappen (Fiscale Hogeschool Brussel, 2007) en volgde een opleiding tot bemiddelaar in burgerlijke en handelsgeschillen (bMediation Brussel, 2010). Hij zal het team commercial verder versterken en bijdragen tot de verdere uitbouw van een sterke Belgische en internationale praktijk.

“Monard Law is een kantoor dat dicht bij haar cliënteel staat, steeds met een persoonlijke aanpak en met bijzondere aandacht voor de operationele en economische belangen van de klant. Unieke inzichten en onverwachte oplossingen komen er maar als je zelf de ondernemersbril opzet, zegt Kristof .”

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.