Intersentia bijdrage “Afgestoft: de erfdienstbaarheden”

In de bijdrage “Afgestoft: de erfdienstbaarheden” verschenen bij Intersentia in het nummer 2022/1 van het “bericht aan het notariaat” onderzoekt onze collega Mark Fransen of de wetgever in het Burgerlijk Wetboek nieuwe toepassingsmogelijkheden heeft gecreëerd voor de vastgoedwereld.

“Vaak is de conclusie dat er voor de erfdienstbaarheden “niet al te veel veranderd is”. Maar is dat echt zo? Heeft de wetgever, misschien geen nieuw, maar dan toch wel een opgefrist middel ter beschikking gesteld van iedereen die met onroerende goed bezig is? Kan de erfdienstbaarheid verhuizen van de “boerenbuiten” naar het stadscentrum?”

Moet de visie dat niet op alle zakelijke rechten een erfdienstbaarheid kan gevestigd worden niet geval per geval onderzocht worden?

“Deze interpretatie vindt o.i. ook steun in art. 3.117 tweede lid BW dat bepaalt dat erfdienstbaarheden kunnen gevestigd worden “binnen de grenzen van” een zakelijk gebruiksrecht.”

“Windturbines worden vaak geplaatst met een erfpachtrecht of een opstalrecht en kunnen aanleiding geven tot het vestigen van meerdere erfdienstbaarheden.

Het betreft erfdienstbaarheden zoals een verbod tot het oprichten van gebouwen en beplantingen, een recht van overdraai en overzwaai, een recht van overgang, ondergronds voor kabels etc., bovengronds om onderhoud te kunnen uitvoeren,…”

Tot slot worden de gevolgen en opportuniteiten bekeken van erfdienstbaarheden in mede-eigendom die sowieso vermoed worden erfdienstbaarheden te zijn..

Intensieve groendaken die het begrip stadstuintje een nieuwe invulling geven?”

Wij wensen u veel leesplezier.

Mark Fransen, “Afgestoft: de erfdienstbaarheden”, bericht aan het notariaat, Intersentia, 2022/1, 16.

Dit artikel werd geschreven door

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.