Het lot van het gsm-nummer na ontslag

Een gsm-toestel en(/of) een telefonieabonnement zijn vandaag niet meer weg te denken uit het verloningspakket van werknemers. Hoewel een gsm-toestel relatief vervangbaar is, geldt deze conclusie minder voor een gsm-nummer. Aangezien een gsm-nummer dezer dagen niet meer louter wordt gebruikt om te bellen maar ook vaak wordt gekoppeld aan allerlei online profielen, vinden werknemers het begrijpelijk belangrijk om hun gsm-nummer te kunnen behouden indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Er zijn voor werkgevers echter evenveel redenen om de werknemer het verdere gebruik van het gsm-nummer te ontzeggen. Denk bijvoorbeeld aan de continuïteit van de dienstverlening of het beperken van het concurrentieel vermogen van de ex-werknemer.

Groen werkt volgens de laatste berichten aan een wetsontwerp om de problematiek te regelen maar wie intussen aan het langste eind trekt in geval van discussie, lees je hieronder.

1. Goede afspraken maken goede vrienden

Idealiter leggen de werknemer en de werkgever bij aanvang van de samenwerking contractueel vast wat er met het gsm-nummer zal gebeuren indien de samenwerking een einde neemt. Dit kan via de arbeidsovereenkomst, het arbeidsreglement of een specifieke gsm-policy. De inhoud van deze afspraken is in principe, bij gebrek aan een wettelijke regeling, vrij te bepalen. Er kan bijvoorbeeld worden gedacht aan verschillende regelingen afhankelijk van de partij die het initiatief neemt voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst of afhankelijk van de reden voor het ontslag (bijvoorbeeld opzeg, verbreking enerzijds en ontslag om dringende reden anderzijds).

 

2. Het telefonieabonnement bepaalt de uitkomst

In de praktijk zien we echter dat het lot van het gsm-nummer bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst, doorgaans niet contractueel wordt geregeld. Als basisregel geldt in dat geval dat het gsm-nummer verbonden is aan het telefonieabonnement. Degene op wiens naam het abonnement staat, zal kunnen beslissen wat er met het gsm-nummer gebeurt. De volgende situaties zijn denkbaar:

  • De werknemer had reeds voorafgaand aan de indiensttreding een eigen nummer en draagt het telefonieabonnement niet over:

De werknemer zal vanzelfsprekend zijn gsm-nummer kunnen behouden. De werkgever kan hier niets aan veranderen.

  • De werkgever sluit het telefonieabonnement af:

In dat geval zal het gsm-nummer bij het einde van de arbeidsovereenkomst worden beheerd door de werkgever. Indien de werknemer het gsm-nummer wil behouden, zal hij toestemming nodig hebben van de werkgever. Indien de werkgever bereid is om het gsm-nummer over te dragen aan de werknemer, kan er een overnameformulier te worden ingevuld. Wil de werkgever niet meewerken, kan de werknemer hier niets tegen ondernemen.

  • De werknemer had een gsm-nummer voorafgaand aan de indiensttreding maar draagt het abonnement (en de bijhorende kosten) over aan de werkgever.

De werkgever zal in dit geval het gsm-nummer kunnen blijven beheren. Ook in dit geval zal de werknemer de toestemming van de werkgever nodig hebben om het gsm-nummer te kunnen behouden.

 

3. Conclusie: regel het lot van het gsm-nummer op tijd

Gezien de invloed van de gsm – en van het belang bij het behouden van eenzelfde gsm-nummer – loont het de moeite om een regeling inzake het gsm-gebruik te voorzien of om als werknemer aan te dringen op een duidelijke regeling. Indien er geen regeling bestaat, zal op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst de beheerder van het telefonieabonnement waaraan het gsm-nummer is verbonden, de uitkomst kunnen beslissen.

 

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.