Heb je te maken met een fiscale controle inzake verrekenprijzen?  We zetten de praktische aandachtspunten op een rijtje

Heb je te maken met een fiscale controle inzake verrekenprijzen? We zetten de praktische aandachtspunten op een rijtje

De start van het nieuwe jaar betekent traditioneel ook het moment waarop de fiscale administratie start met nieuwe controles inzake verrekenprijzen (transfer pricing). Deze controles beginnen standaard met een uitgebreide, algemene vragenlijst. Dit is dit jaar niet anders. Veel belastingplichtigen hebben onlangs deze vragenlijst ontvangen (of zullen deze nog ontvangen).

Om deze controles tot een goed einde te brengen, geven wij hier alvast enkele aandachtspunten mee:

  • Antwoord volledig: indien niet of onvolledig zou worden geantwoord, kan de fiscale administratie een aanslag van ambtswege vestigen of een administratieve sanctie toepassen. Ga dus zeker na of alle vragen beantwoord worden.

Betekent dit dat zomaar alle informatie gegeven moet worden? Neen, de fiscus is enkel gerechtigd om inlichtingen te vragen met het oog op het onderzoek van de fiscale toestand van de belastingplichtige. De inlichtingen moeten dus fiscaal relevant zijn. Als bepaalde inlichtingen niet zouden worden meegedeeld, geef dit dan ook duidelijk aan.

  • Vraag uitstel: de voorbereiding van het antwoord op de vraag om inlichtingen is doorgaans zeer tijdsintensief. In principe krijg je als belastingplichtige een antwoordtermijn van één maand (te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de verzending van de vraag om inlichtingen). Als dit te kort zou zijn om volledig te kunnen antwoorden, vraag dan zeker om uitstel. Zorg er ook voor dat je om een schriftelijke bevestiging van het uitstel vraagt.
  • Pre-audit meeting: belastingplichtigen hebben de mogelijkheid om een pre-audit meeting te vragen om de antwoorden te bespreken met de fiscus. Zo kan je misverstanden vermijden en discussies in de kiem smoren.
  • Maak een risico-inschatting: bereid de antwoorden zorgvuldig voor en probeer mogelijke discussiepunten te detecteren. Zo ben je beter voorbereid op een uitbreiding van de scope van de controle. Uit de praktijk blijkt bijvoorbeeld dat de fiscus internationale financieringsstromen met argusogen bekijkt en niet aarzelt om eventuele vrijstellingen van bronheffing te weigeren.
  • Cash out: rechtzettingen met een belastingverhoging van minstens 10% gelden sinds kort als een minimum belastbare grondslag. Dit betekent dat de belastingplichtige geen fiscaal overdraagbare verliezen of overgedragen DBI-aftrek kan afzetten tegen een eventuele verhoging van de belastbare grondslag. Deze rechtzettingen zullen dus in principe gepaard gaan met een effectieve cash out.

Het fiscaal team van Monard Law heeft een uitgebreide expertise in de begeleiding van fiscale controles. Met een no-nonsense en ondernemingsgerichte aanpak leiden wij controles in goede banen, steeds met het belang van de belastingplichtige voorop. Als onafhankelijk kantoor kunnen wij ook steeds samenwerken met uw fiscale adviseurs of accountants.

In het geval van vragen, aarzel niet om Pieter Van Den Berghe, partner (pieter.vandenberghe@monardlaw.be) of Luk Cassimon, senior associate (luk.cassimon@monardlaw.be) te contacteren!

Dit artikel werd geschreven door

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.