De informatisering van de rechtbanken van koophandel : de digitale revolutie binnen justitie start met het faillissementsdossier !

De informatisering van de rechtbanken van koophandel : de digitale revolutie binnen justitie start met het faillissementsdossier !

Op 1 april gaat het Centraal Register Solvabiliteit van start. Dit is een digitaal platform waarop de rechtbanken (zowel de griffie, als de rechter-commissarissen als de rechters), de curatoren én schuldeisers de belangrijkste documenten van het faillissementsdossier opstellen, ondertekenen en uitwisselen. Een digitale revolutie die de administratieve vereenvoudiging en transparantie bevordert.

Een nieuw digitaal platform

Dit digitaal platform is gekend onder de benaming REGSOL en is voor curatoren en de rechtbanken toegankelijk via www.private.regsol.be. Schuldeisers en andere belanghebbenden kunnen er terecht via www.regsol.be.

Wie moet er gebruik van maken

Belangrijk is dat alle schuldeisers (zowel overheid, banken, leveranciers) in het kader van het faillissement hun aangiftes van schuldvordering digitaal dienen in te geven via dit platform, en dit tegen betaling van een retributie. Uitzondering zijn particulieren die niet vertegenwoordigd worden door een raadsman, of buitenlandse personen die gevestigd zijn in het buitenland. Zij dienen geen elektronische aangifte te doen en kunnen dit nog op de “oude manier” per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs. De curator zal deze dan zelf opladen in het systeem.

Kostprijs

De kostprijs voor het indienen van een schuldvordering bedraagt 6€. Hierdoor krijgt de schuldeiser ook toegang tot het elektronisch faillissementsdossier.

Vereenvoudiging en transparantie

Uiteraard is dit een grote stap. Niet alleen worden de griffies van de rechtbanken voor een groot deel ontlast van het vele papierwerk. De curatoren zullen via deze tool op zeer efficiënte wijze het “administratieve luik” van het faillissement kunnen beheren in directe samenspraak met de rechter-commissarissen en de rechtbank.En last but not least, schuldeisers zullen zelf het verloop van het faillissement kunnen opvolgen. Daar waar dat op dit ogenblik nog beperkt is tot de schuldvordering, zal dit in de toekomst ongetwijfeld worden uitgebreid naar het volledige verloop van een faillissement.

En zo zijn we weeral een digitale stap verder in de wereld van justitie!

Voor al uw insolventie vragen:

Inge De Haes, advocaat-partner curator

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.