BV-vrijstelling voor O&O: actie vereist voor 1 augustus!

Vanaf 1 augustus ek. kan de BV-vrijstelling voor O&O enkel nog maar toegepast worden als het project of programma is aangemeld bij Belspo voor de start ervan. Is het project of programma reeds lopende, dan kan hiervoor geen BV-vrijstelling meer genoten worden als dit niet tijdig werd aangemeld. Belspo vaardigde op 5 juli ll. nieuwe richtlijnen uit over deze aanmeldingsplicht.

Waarover gaat het?

De (gedeeltelijke) vrijstelling tot doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor O&O stelt ondernemingen ervan vrij om 80% van de bedrijfsvoorheffing m.b.t. bezoldigingen van onderzoekers door te storten aan de Schatkist. De bedrijfsvoorheffing moet wel integraal worden ingehouden, zodat het voordeel toekomt aan de werkgever.

Deze vrijstelling is onderworpen aan strikte voorwaarden. Eén van de voorwaarden bepaalt dat het O&O-project/programma voorafgaandelijk moet worden aangemeld bij de POD Wetenschapsbeleid (Belspo).

Het Hof van Cassatie oordeelde in een arrest van 6 januari 2023 dat deze aanmelding moet gebeuren voor de start van het project of programma. Hiermee nam het Hof van Cassatie een strenger standpunt in dan de fiscale administratie, die aanvaardde dat de aanmelding moet gebeuren voor de periode waarvoor de vrijstelling wordt gevraagd.

Bij circulaire van 27 april 2023 sloot de fiscale administratie zich uiteindelijk aan bij dit (strengere) standpunt van het Hof van Cassatie. Maar er geldt een overgangsperiode tot en met 31 juli 2023. Tijdens deze overgangsperiode blijft het eerdere standpunt gelden. Vanaf 1 augustus geldt het striktere standpunt onverkort (zie onze eerdere newsflash “BV-vrijstelling O&O: Belspo-aanmelding moet vanaf 1 augustus 2023 voor start van het project of programma”.)

 

Richtlijnen Belspo

In afwachting van verdere verduidelijkingen, vaardigde Belspo op 5 juli ll. nieuwe richtlijnen uit m.b.t. de aanmeldingsplicht. Deze richtlijnen kunnen als volgt worden samengevat:

  • Het advies van Belspo van de jaarlijkse of periodieke actualisatie vervalt tijdelijk;
  • Reeds aangemelde programma’s voor 2023 moeten worden omgezet naar programma’s voor meerdere jaren met een voldoende lange, doch realistische einddatum;
  • Ondernemingen die projecten aanmelden kunnen voorafgaand aan 1 augustus 2023 een programma aanmelden met een voldoende lange looptijd, waarin de beschrijving van de bestaande projecten op generieke wijze wordt geïncorporeerd

 

Key takeaway

Ondernemingen moeten voor 1 augustus verifiëren of de aanmelding van de projecten en programma’s in lijn is met het nieuwe standpunt van de fiscus. Indien niet, is actie vereist om de vrijstelling veilig te stellen.

Belspo publiceerde onlangs richtlijnen over hoe de aanmeldingsplicht voorlopig kan worden ingevuld, in afwachting van verdere verduidelijkingen door de fiscale administratie.

 

Heb je vragen over de vrijstelling tot doorstorting van bedrijfsvoorheffing? Aarzel dan niet om Luk Cassimon (luk.cassimon@monardlaw.be of 0472/467.847) of jouw gebruikelijke Monard Law-contactpersoon te raadplegen!

Dit artikel werd geschreven door

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.