Beeldenstormen doe je niet straffeloos!

 

De voorbije week kende de beeldenstorm een revival. Heel wat standbeelden moesten het ontgelden, al dan niet met verwijzing naar de anti-discriminatiebeweging. De Strafwet voorziet evenwel in strenge sancties voor beeldenstormers.

In het kader van de anti-discriminatiebeweging zetten verschillende personen en bewegingen zich de voorbije dagen af tegen historische personen wiens houding inzake discriminatie of schending van de mensenrechten ernstig gecontesteerd wordt. Dit verzet uitte zich herhaaldelijk in het beschadigen of vernielen van standbeelden. Koning Leopold II kwam daarbij het meest in het vizier. Om dezelfde reden wordt de vraag gesteld nar het hernoemen van straten of pleinen die zijn vernoemd naar de gecontesteerde personen.

Vergis u evenwel niet. Ook wanneer een dader handelt vanuit dergelijk motief, blijft het doelbewust beschadigen of vernielen onbetwistbaar strafbaar.

De Strafwet bestraft het beschadigen van gedenktekens, grafstenen, monumenten, standbeelden of andere voorwerpen die tot algemeen nut of tot openbare versiering bestemd zijn en door de bevoegde overheid of met haar machtiging zijn opgericht.

Hetzelfde geldt voor monumenten, standbeelden, schilderijen of welke kunstvoorwerpen ook die in kerken of openbare gebouwen zijn geplaatst.

Inbreuken worden bestraft met een gevangenisstraf tot een jaar en een geldboete tot 4.000 euro.

De wettelijke bescherming is erg ruim. Deze geldt niet enkel voor standbeelden of voor monumenten. Ook bijvoorbeeld straatnaamborden zijn voorwerpen die tot algemeen nut zijn bestemd en vallen bijgevolg onder de wettelijke bescherming. Ook het wegnemen of beschadigen van straatnaamborden is bijgevolg strafbaar.

Behoudens de voorziene straffen, zal de dader van de beschadiging logischerwijze ook veroordeeld kunnen worden tot betaling van een schadevergoeding aan de eigenaar van het beschadigde monument of voorwerp.

Het lijkt dan ook raadzaam om in het kader van de huidige maatschappelijke discussie, de overheid of een eigenaar trachten te overtuigen om het geviseerde monument weg te halen of te vervangen, of de gecontesteerde straatnaam te wijzigen. Eerder dan het recht ter zake in eigen hand te nemen.

 

Dit artikel werd geschreven door

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.