Als medisch juristen ontzorgen wij de zorg

Als medisch juristen ontzorgen wij de zorg

Welke rechten en plichten heb je als zorgverlener? Wat zijn de verantwoordelijkheden van ziekenhuizen en medische organisaties? En wanneer ben je al dan niet aansprakelijk? Medisch recht is een uitdagende materie; een dynamische en uitgebreide regelgeving die ze je op de schoolbanken vaak niet meegeven. Nochtans word je in de zorgsector dagelijks met die materie geconfronteerd en kunnen juridische situaties een behoorlijke impact hebben op de uitoefening van je beroepsactiviteit.

In dergelijke scenario’s komen Lisa en Eline in beeld: twee getrainde juristen die met hun ervaring in medisch recht de zorgwereld willen verrijken, begeleiden en juridisch ontzorgen. Dankzij hun eigen expertise, persoonlijke connecties en achterban van gespecialiseerde collega’s kan iedere actor in de medische wereld vertrouwen op hun uitgebreide kennis en kunnen.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

“Medisch recht”, die term laat vermoeden dat het gaat om rechtstak specifiek in een zorggerelateerde context. Hoe kan je het vakgebied het best omschrijven? 

Eline: “Medisch recht bestaat eigenlijk uit een geheel van verschillende rechtsgebieden binnen de gezondheidszorg. En net omdat het zo’n overkoepelend begrip is, kan je in één dossier met diverse juridische problemen uit uiteenlopende rechtstakken in aanraking komen.”

Lisa: “Meer concreet kan het bijvoorbeeld gaan over ziekenhuiswetgeving, vennootschapsrecht, publiekrecht, aansprakelijkheidsrecht, strafrecht, tuchtrecht, sociaal recht, commercieel recht en GDPR; uiteraard steeds binnen een medische context. Medisch recht is dus een heel uitgebreide juridische rechtstak, waardoor we ook een breed klantenbestand hebben: elke entiteit uit de medische sector kan bij ons terecht voor juridische raadgeving.”

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Dat is heel wat! Jullie coveren dat samen?

Eline: “Ja, maar ons team is ook al aan het groeien! Vorig jaar heeft Michael Orye ons team versterkt. Hij volgt het postgraduaat Gezondheidsrecht- en Gezondheidsethiek aan de Universiteit van Antwerpen. Door de medische achtergrond van zijn ouders en zijn eigen kennis van de sector is hij een sterke aanwinst voor ons team.”

Lisa: “En binnen ons team werken we volledig complementair. Elk van ons heeft een specifieke expertise op basis waarvan we dossiers aan elkaar toevertrouwen en als het nodig is, bundelen we onze kennis. Zo zetten we onze specialiteiten steeds efficiënt in om een optimale werking en grondige begeleiding te bieden.”

Eline: “Eigenlijk zijn we ook wel bevoordeeld. Zowel Lisa haar nauwe vrienden- en familiekring als die van Michaël en mij is erg actief in de zorgsector. Al van kinds af aan hoorde ik bijvoorbeeld alle verpleegverhalen van mijn mama. Onbewust geven zij ons zo veel informatie over wat er in de zorgsector speelt, en – belangrijker nog – waar juridische hulp nodig is.”

Ah een gedeelde interesse, maar toch met elk jullie focus? 

Lisa: “Ja, vennootschapsrecht is bijvoorbeeld Eline haar ding. Door haar academische achtergrond en ervaring kan ze de gezondheidszorg goed bijstaan in het opstellen van associatiecontracten en soortgelijke overeenkomsten, bijvoorbeeld tussen ziekenhuizen en artsen of wanneer artsenpraktijken wensen uit te breiden. Ook fusies en overnames neemt zij voor haar rekening. Onlangs begeleidde Eline bijvoorbeeld de overdracht van een lokale apotheek aan een grote groep.”

Eline: “Medische hulpmiddelen vallen ook binnen mijn scope. En dat is héél boeiende en actuele materie! Vaak komen de vragen uit de IT-sector, bijvoorbeeld over bepaalde software. Om als medisch hulpmiddel gekwalificeerd te worden, moet het product namelijk aan strenge wetten beantwoorden en dat is niet altijd zo voordehandliggend. Een Fitbit bijvoorbeeld, is dat een medisch hulpmiddel of niet?”

En jij Lisa? 

Lisa: “Vragen die bij mij terecht komen, zijn vaak gelinkt aan het aansprakelijkheids-, tucht/straf- of commercieel recht. Ik leg mij bijvoorbeeld toe op samenwerkings- en dienstverleningsovereenkomsten. Daarnaast ben ik vaak bezig met complexe situaties rond aansprakelijkheid of met vragen rond beroepsgeheim. Het gaat steeds om delicate kwesties waar zorgverleners en -instellingen regelmatig mee in aanraking komen.”

“Door Covid-19 merk ik opnieuw hoeveel ik juridisch voor zorgverleners kan betekenen. Een prangende vraag vandaag is bijvoorbeeld of ziekenhuizen artsen kunnen opvorderen” – Lisa

Er zijn dus heel wat verschillende situaties waarin klanten bij jullie terecht kunnen, maar ik kan me voorstellen dat sommige kwesties nog meer diepgaande expertise vragen, niet? 

Eline: “Dat is zeker zo! En net dat is een groot voordeel van Monard Law: we werken hier altijd in teams, waardoor we op een grote achterban van experts kunnen terugvallen. Zo is er in de ziekenhuissector vaak sprake van openbare aanbestedingen. In zulke dossiers kunnen we als het nodig is raad vragen aan onze collega’s die gespecialiseerd zijn in het publiekrecht.”

Lisa: “Zodra een collega meer diepgaande kennis over een bepaald onderwerp heeft, zullen we hem of haar steeds bij het dossier betrekken. Indien nodig en gewenst, zullen Eline en ik die collega voor een gezamenlijk gesprek met de klant uitnodigen.”

“Ik vind het belangrijk om kort bij mijn klanten te staan. In-house opdrachten in ziekenhuizen bijvoorbeeld geven ons ervaringen mee die het louter juridische overstijgen. ” – Eline

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Dat zijn allemaal situaties waarin de klant met vragen naar jullie komt. Proberen jullie de medische wereld ook proactief te benaderen? 

Eline: “Ja, wij geven seminaries en infosessies om de zorg up-to-date te houden en te informeren, maar ook om nare situaties te voorkomen. Een groot gemis merken we bijvoorbeeld op scholen: tijdens een opleiding geneeskunde komt medisch recht niet of nauwelijks aan bod waardoor jonge artsen of andere zorgverstrekkers onvoldoende geïnformeerd zijn over hun rechten en plichten. Zo gaan pas afgestudeerden er vaak vanuit dat een eerste associatieovereenkomst niet onderhandelbaar is. Dit is een groot misverstand! Het is net belangrijk om daar vanaf het begin open over te communiceren, zodat latere conflicten vermeden kunnen worden.”

Lisa: “Hoewel we momenteel geen fysieke seminaries kunnen organiseren, blijven wij voor onze klanten zeker klaarstaan. Niet alleen individuen maar ook gevestigde organisaties hebben vandaag ontzettend veel vragen. Denk bijvoorbeeld aan het functioneren van zorgnetwerken tijdens de huidige crisis. Precies daarom lanceerde Monard Law de gratis online corona helpdesk om ondernemers, organisaties en ook instellingen uit de gezondheidszorg actief te ondersteunen. Via digitale wegen blijven wij paraat en bereikbaar.”

“Ik wil dat zorgverleners zoals mijn mama op het einde van de dag opnieuw gerust naar bed kunnen gaan.” – Eline

In die ambitie herken je de missie van Monard Law: een compagnon de route zijn voor alle klanten. Hoe vullen jullie die missie in? 

Eline: “Dat is inderdaad waar wij als kantoor garant voor staan en daar geloven we zelf ook in. Daarom vinden we die proactieve houding zo belangrijk. Onze klant is echt geholpen als we problemen kunnen voorkomen.”

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Monard Law heeft zo verschillende missies verzameld. Met welke kunnen jullie je het best identificeren? 

Lisa: “Zorg en ontzorg. Ontzorgen is de belangrijkste taak van een advocaat. En zeker in deze COVID-tijd merk je dat daar in de zorgsector veel nood aan is. Die sector staat zodanig onder druk dat zij juridische problemen en vragen moeten kunnen toevertrouwen aan juristen die dag en nacht voor hen klaar staan, net zoals zij dag in dag uit klaar staan voor hun patiënten.”

“Wat doe je als arts wanneer je een vermoeden hebt van huiselijk geweld? Melden of zwijgen, het kan je beide een sanctie opleveren.” – Lisa

Dat is een mooie doelstelling. Waar hopen jullie over 5 jaar te staan? 

Eline: “Op professioneel gebied hoop ik dat we onze job over dan nog met evenveel passie mogen blijven uitoefenen en als team een echte vertrouwenspersoon geworden zijn voor iedereen die actief is in de medische sector.”

Om af te ronden een warme oproep van Lisa en Eline: 

“Door dicht bij onze klanten te staan, beseffen we hoe belangrijk het is om snel beschikbaar te zijn als klankbord voor alle medische beroepen. De gezondheidssector wordt geconfronteerd met heel wat juridische uitdagingen. Wij staan open voor elke vorm van dialoog of brainstormen in eerste instantie graag kosteloos over de vragen die spelen in de markt. Wij hopen op die manier ons steentje te kunnen bijdragen aan de gezondheidssector.”

Het multidisciplinaire Monard Law team

Door de unieke samenstelling van Monard Law kunnen zij per project verschillende specifieke skills inschakelen.

Voor meer informatie kan je terecht bij lisa.opdecam@monardlaw.be of eline.alders@monardlaw.be.

Dit artikel werd geschreven door

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.