9 advocaten van Monard Law  nemen deel  aan De Nacht van de Ondernemer

9 advocaten van Monard Law nemen deel aan De Nacht van de Ondernemer

9 advocaten van Monard Law nemen deel aan De Nacht van de Ondernemer

Tijdens de Nacht van de Ondernemer op 19 november e.k. stelt Monard Law een uitgebreid team van gespecialiseerde advocaten ter beschikking. Ondernemers kunnen tussen 10 uur ’s avonds en 6 uur ’s ochtends telefonisch of via skype terecht bij een tijdelijke juridische helpdesk. De advocaten van Monard Law zullen de hele nacht door beschikbaar zijn en de vragen van ondernemers beantwoorden vanuit hun verschillende specialisaties zoals het handelsrecht (contracten met leveranciers en klanten, distributie, concurrentie…) vennootschapsrecht (overnames, aandeelhouders enbestuurders …), intellectuele eigendom en ICT-recht (merken, octrooien, licenties…), aangelegenheden inzake onroerend goed en aansprakelijkheidskwesties, administratief recht en milieurecht (vergunningen, vragen milieu) …

Voor meer informatie verwijzen we u ook graag door http://nachtvandeondernemer.org/

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.