Herbenoeming Tom Messiaen Adviesraad Sociaal Strafrecht

Tom Messiaen is opnieuw benoemd in de Adviesraad Sociaal Strafrecht voor een nieuwe termijn van 4 jaar.

De 18 leden worden benoemd door de minister van Werkgelegenheid, de minister van Middenstand, de minister van Financiën, de minister van Sociale Zaken en de minister van Justitie.

Al de leden komen uit verschillende federale of parastatale overheidsdepartementen, de rechterlijke macht en de academische wereld.

De Adviesraad Sociaal Strafrecht is onder andere verantwoordelijk voor het uitvoeren van studies over de toepassing van het sociaal strafrecht en het geven van adviezen over wettelijke bepalingen of uitvoeringsbesluiten van het sociaal strafrecht.

Belgisch Staatsblad 30 mei 2023

Belgisch Staatsblad 31 mei 2023

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.