Welke vennootschapsvorm kies ik? Kan ik deze later wijzigen?

BV en NV zijn populairst

De besloten vennootschap (‘BV’) en de naamloze vennootschap (‘NV’) zijn het populairst in België. Beide vennootschapsvormen bezitten de rechtspersoonlijkheid en beperken de aansprakelijkheid van de aandeelhouders in beginsel tot hun inbreng. Desalniettemin bestaan er enkele wezenlijke verschillen die jouw keuze kunnen beïnvloeden.

 

BV: als je jouw aandeelhouders blind vertrouwt

Een BV heeft een besloten karakter: haar aandelen zijn in principe niet vrij overdraagbaar, tenzij ten minste de helft van de aandeelhouders, die 75% van de aandelen bezitten na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld, ermee schriftelijk akkoord gaan. Van deze onoverdraagbaarheid kan worden afgeweken in de statuten. Om deze reden wordt de BV vaak gebruikt door familiebedrijven en ondernemingen waarin het persoonsgebonden karakter van doorslaggevend belang is. De medeaandeelhouders zullen immers bijna steeds inspraak hebben in de overdracht en overgang van aandelen. Een BV heeft geen kapitaal meer, maar de aandeelhouders doen inbrengen. Bij het de oprichting moeten de BV een voldoende aanvangsvermogen hebben om de voorgenomen activiteiten te ontwikkelen. Een BV kan door één aandeelhouder worden opgericht.

 

NV: serious business

In tegenstelling tot de BV, is de NV gekenmerkt door de principiële vrije overdraagbaarheid van aandelen. Om deze reden kiezen grote, kapitaalkrachtige ondernemingen vaak voor deze vorm. Bovendien is de NV geliefd bij externe kapitaalinvesteerders. De vrije overdraagbaarheid is echter niet absoluut. Afwijkende afspraken, op maat van jouw onderneming zijn perfect mogelijk. Het startkapitaal van de NV bedraagt 61.500 euro, dat volledig moet worden volgestort bij de oprichting van de vennootschap. Net zoals in de BV, maakt deze vennootschapsvorm de uitgifte van inschrijvingsrechten (voorheen ‘warrant’) mogelijk, bijvoorbeeld als incentive voor management en werknemers.

 

Je kan steeds veranderen

De keuze voor een specifieke vennootschapsvorm is niet bindend of definitief. De algemene vergadering kan te allen tijde de vennootschapsvorm wijzigen. Er zal echter steeds een tussenkomst van een notaris nodig zijn, alsook van een commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant.

 

Andere rechtsvormen

Uiteraard bestaan er naast de NV en de BV nog talrijke andere vennootschapsvormen, waaronder , de CV en de maatschap, die interessant kunnen zijn voor specifieke gevallen en omstandigheden.

Kunnen we je helpen?

Contacteer ons met je vraag. We matchen je met de juiste advocaat.

Stuur je vraag

Of contacteer ons via info@monardlaw.be of
+32 78 05 06 11

De veelgestelde vragen worden geladen

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.