Welke rechten heb ik als distributeur bij beëindiging van distributierelatie door de producent?

Contract

De rechten die je zal genieten als distributeur hangen in essentie af van twee zaken:

  1. Het distributiecontract: wat staat daarin precies gestipuleerd? Dit is in principe bindend voor beide partijen.
  2. De juridische kwalificatie van de distributieactiviteit, ongeacht hoe jouw samenwerking werd benoemd in het contract. De rechter kan en zal immers een eigen kwalificatie kleven op de samenwerkingsvorm.

 

Belgische wet

In België is het zo dat twee type distributeurs extra beschermd worden door de wetgeving in geval van contractbeëindiging door de producent. Dit weliswaar enkel voor zover zij niet uit het netwerk worden gezet omwille van een grove fout:

  • Concessiehouders genieten de meest verregaande bescherming bij de beëindiging van het distributiecontract door de fabrikant. Deze verdelers kunnen in theorie genieten van een ‘redelijke’ opzegtermijn of – vergoeding. Daarnaast kunnen zij ook aanspraak maken op een billijke bijkomende vergoeding voor aangebracht cliënteel, gemaakte investeringen en te ontslagen personeel.

Voorbeeld: Als je 15 jaar actief bent geweest als verdeler, levert je dat naar schatting 12 maanden opzegvergoeding op plús nog een bijkomende vergoeding.

  • Handelsagenten worden ook wettelijk beschermd, hetzij iets minder verregaand. Zij kunnen in theorie genieten van maximaal 6 maanden opzegtermijn of -vergoeding, een uitwinningsvergoeding (voor aanbreng en uitbreiding cliënteel) en een bijkomende vergoeding voor eventuele resterende schade.

Andere gevallen: Als het contract niets stipuleert of je niet onder de twee voornoemde distributievormen valt (je bent bijvoorbeeld franchisenemer of commissionair), dan kan je bij de contractbeëindiging teruggevallen op het ‘gemene recht’ en de gebruiken ervan.  In dat geval kan de rechtbank je alsnog een redelijke opzegtermijn of –vergoeding toekennen.

Kunnen we je helpen?

Contacteer ons met je vraag. We matchen je met de juiste advocaat.

Stuur je vraag

Of contacteer ons via info@monardlaw.be of
+32 78 05 06 11

De veelgestelde vragen worden geladen

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.