Welke bevoegdheden heeft de raad van bestuur en hoe vaak moet zij samenkomen?

Zeer ruime bevoegdheid

De raad van bestuur heeft een zeer ruime bevoegdheid. Zij kan alle handelingen verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die bevoegdheden die door de wet (exclusief) aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. De bevoegdheden van de raad van bestuur kunnen in de statuten wel worden beperkt.

De raad van bestuur heeft ook de bevoegdheid om de vennootschap extern te vertegenwoordigen, bijvoorbeeld om contracten te ondertekenen voor de vennootschap. Indien gewenst kunnen de statuten aan één of meer bestuurders de bevoegdheid verlenen om de vennootschap alleen of gezamenlijk te vertegenwoordigen.

Wanneer?

Telkens wanneer er beslissingen genomen moeten worden die niet tot de bevoegdheid van het dagelijks bestuur of van de algemene vergadering behoren, moet de raad van bestuur samenkomen.

 

Dagelijks bestuur?

Het dagelijks bestuur omvat zowel handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die – ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter – de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

Kunnen we je helpen?

Contacteer ons met je vraag. We matchen je met de juiste advocaat.

Stuur je vraag

Of contacteer ons via info@monardlaw.be of
+32 78 05 06 11

De veelgestelde vragen worden geladen

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.