Mag ik in mijn reclame een vergelijking maken met concurrenten?

Vergelijkende reclame is in principe toegelaten. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Wat is vergelijkende reclame?

Het begrip vergelijkende reclame wordt ruim geïnterpreteerd. Alle reclame waarbij een concurrent impliciet of expliciet vernoemd wordt, is vergelijkende reclame. Als je dus, in welke vorm dan ook, een onderneming uit hetzelfde marktsegment wil vermelden in jouw reclame, zal je moeten voldoen aan de voorwaarden van vergelijkende reclame.

 

Wat mag niet?

Vergelijk geen appelen met peren

  • Het moet gaan om vergelijkbare producten of diensten die voor eenzelfde doel bestemd zijn.
  • Je mag geen goederen met een verschillende benaming van oorsprong met elkaar vergelijken. Je mag als Prosecco-producent bijvoorbeeld geen vergelijking maken met Champagne.

Misleid niet:

  • De vergelijking moet gebaseerd zijn op objectieve criteria. Deze moeten controleerbaar, nuttig en representatief zijn. Prijs is onder andere een objectief criterium.
  • Als je een prijsvergelijking wilt doen tussen het aanbod van twee winkels, moet het staal voldoende representatief zijn voor de gehele winkel. Je mag je niet beperken tot een aantal producten die in jouw voordeel zijn.
  • De reclame mag bovendien niet verwarrend zijn. Zij mag er niet voor zorgen dat de consument jouw producten verwart met die van een concurrent.

Toon respect

  • Je mag je in jouw reclame niet kleinerend uitlaten over de goederen of diensten van een concurrent en je mag diens goede naam niet schaden.

No freeriding

  • Je mag door je reclame niet meevaren (d.i. ongeoorloofd profiteren van) de bekendheid van jouw concurrent.
  • Het merk of teken van een concurrent mag niet gebruikt worden in de eigen reclame.

Wees geen na-aper

  • Je mag jouw producten of diensten niet voorstellen als een imitatie van concurrerende producten of diensten. Zowel de expliciete als de impliciete voorstelling zijn verboden.

Wat mag dan wel?

Een objectieve vergelijking van één of meer kenmerken van goederen of diensten die hetzelfde doel beogen of in dezelfde behoeften voorzien, bijvoorbeeld een vergelijking van twee soorten cola.

Kunnen we je helpen?

Contacteer ons met je vraag. We matchen je met de juiste advocaat.

Stuur je vraag

Of contacteer ons via info@monardlaw.be of
+32 78 05 06 11

De veelgestelde vragen worden geladen

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.