Kan ik aan aandelen verschillende rechten toekennen?

Soorten van aandelen

Je kan aandelen indelen in verschillende soorten, zodat er verschillende rechten aan de soorten kunnen worden toegekend.

In beginsel zijn jouw rechten als aandeelhouder evenredig aan jouw inbreng: heb je 10% van het eigen vermogen geïnvesteerd, dan heb je bv. 10% van de stemrechten. Door het creëren van verschillende soorten van aandelen kan je hier zeer creatief mee omgaan. Deze kunnen zowel in de BV als in een NV en CV worden gecreëerd.

 

Handig hulpmiddel voor minderheidsaandeelhouders

Deze techniek is vooral interessant wanneer je een minderheidsparticipatie in een vennootschap verwerft. De meerderheidsaandeelhouder zal in beginsel de controle over de vennootschap uitoefenen. Met de meerderheid van de stemmen kan hij bijvoorbeeld de volledige samenstelling van de raad van bestuur/het bestuursorgaan bepalen.

Door te werken met soorten van aandelen, kan je als minderheidsaandeelhouder jouw positie echter aanzienlijk versterken. De wet heeft de mogelijkheden hiervoor fors uitgebreid, door o.m. soortcreatie bij de BV mogelijk te maken. Zo kan je in de statuten van de vennootschap voorzien dat je als houder van een bepaalde soort aandelen steeds vertegenwoordigd bent in de raad van bestuur/het bestuursorgaan. Ook kan je door middel van soorten van aandelen een vetorecht voor bepaalde beslissingen bekomen, zowel binnen de algemene vergadering van aandeelhouders als binnen de raad van bestuur/het bestuursorgaan.  Op die manier kan je met een minderheid van de aandelen toch inspraak hebben over belangrijke beslissingen in de vennootschap.

 

Stemrechten

Het invoeren van meervoudig stemrecht (meerdere stemmen verbonden aan één aandeel) is (onbeperkt) mogelijk. Het omgekeerde kan ook, waarbij aandelen zonder stemrechten worden uitgegeven. De NV en BV moeten te allen tijde wel minstens één aandeel met één stemrecht hebben uitgegeven.

Mogelijke voordelen

  • Je kan in de statuten van de vennootschap opnemen dat je als houder van een bepaalde soort aandelen recht hebt op een gegarandeerde vertegenwoordiging in de raad van bestuur/het bestuursorgaan.
  • Je kan een vetorecht voor bepaalde beslissingen bekomen, zowel binnen de algemene vergadering van aandeelhouders als binnen de raad van bestuur/het bestuursorgaan
  • Creatieve winstdeling: je kan zelfs spelen met de verdeling van eventuele winsten of de verdeling van de prijs bij verkoop van aandelen. Voorbeeld: je kan voorzien dat je bij een verkoop met 20% van de aandelen toch recht hebt op 40% van de ontvangen verkoopprijs voor de aandelen. Het uitgangspunt blijft wel dat alle aandelen in een BV en NV moeten delen in de winst en/of het liquidatiesaldo. Voor het overige kan alles.

Kunnen we je helpen?

Contacteer ons met je vraag. We matchen je met de juiste advocaat.

Stuur je vraag

Of contacteer ons via info@monardlaw.be of
+32 78 05 06 11

De veelgestelde vragen worden geladen

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.