Kan ik een externe investeerder aantrekken en toch de controle over mijn vennootschap behouden?

Eigen of vreemd vermogen?

Absoluut, al zal dit afhangen van de aard en grootorde van de investering. Bij het aantrekken van externe middelen beschikt men over een waaier aan mogelijkheden. Een investering kan bijvoorbeeld gebeuren door een participatie in het kapitaal of eigen vermogen van de vennootschap of door het toekennen van een lening aan de vennootschap. Daarnaast zijn er nog tal van tussenvormen en alternatieven. De keuze voor een specifieke vorm van financiering wordt bovendien vaak gekoppeld aan de waarborgen die de investeerder vraagt.

Bij een investering in het kapitaal of eigen vermogen van de vennootschap neemt de investeerder een groter risico dan bij het toekennen van een lening. Hij zal dan ook een grotere controle en meer rechten wensen. Zo zal hij invloed willen uitoefenen  op de aanwending van de geïnvesteerde middelen en op de koers die de vennootschap vaart. De bestaande aandeelhouders zullen aan vrijheid inboeten en voortaan rekening moeten houden met de investeerder. Dit biedt kansen, maar kan uiteraard ook spanningen creëren.

 

Een kwestie van onderhandeling

De overeenkomst met de investeerder is dan ook een evenwichtsoefening.

Voor de onderneming is het van belang om voldoende vrijheid te behouden om de focus op de operationele activiteiten te bewaren.

De focus van de investeerder ligt immers vaak op rendement (al dan niet op korte termijn).

Om deze reden is het belangrijk dat de inspraak van de investeerder beperkt blijft tot deze elementen die een belangrijke invloed kunnen hebben op zijn investering. In het andere geval zal men de controle over de onderneming te veel verliezen.

 

Exitscenario

Indien de investeerder aandelen bezit, kan er bijvoorbeeld een optie worden verleend om de aandelen terug te kopen.  Deze optie kan gelicht worden na verloop van een bepaalde termijn of wanneer bepaalde voorwaarden zijn vervuld. Het is aan partijen om overeen te komen in welke scenario’s zij een exit wensen.

Zie ook het antwoord op de vraag “Hoe behoud ik de controle over mijn vennootschap in een scenario met verschillende aandeelhouders?

Kunnen we je helpen?

Contacteer ons met je vraag. We matchen je met de juiste advocaat.

Stuur je vraag

Of contacteer ons via info@monardlaw.be of
+32 78 05 06 11

De veelgestelde vragen worden geladen

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.