Kan een uittredende werknemer de concurrentie aangaan met mijn vennootschap? Kan ik dit vermijden?

Tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst is elke daad van concurrentie, zowel eerlijke als oneerlijke, door de werknemer verboden.

Na de uitdiensttreding mag een werknemer in principe vrij concurrentie aangaan met de vennootschap. Hij mag zich echter niet schuldig maken aan oneerlijke concurrentie. Dit verbod wordt voorzien in de arbeidsovereenkomstenwet en moet dus niet contractueel worden bepaald.

 

Wat is oneerlijke concurrentie?

Wat oneerlijke concurrentie nu juist inhoudt, wordt echter niet wettelijk bepaald. Vaak zal dit afhangen van de omstandigheden waarin de concurrentie gebeurt en de middelen die de ex-werknemer hiervoor aanwendt.

 

Wat te doen bij oneerlijke concurrentie?

Bij oneerlijke concurrentie kan je je wenden tot de arbeidsrechtbank. Die kan een schadevergoeding toekennen en/of een verbod van de oneerlijke concurrentie opleggen. Wordt dit verbod geschonden, moet hij/zij een dwangsom betalen. Je moet als werkgever de  oneerlijke concurrentie van de ex-werknemer kunnen aantonen en, indien een schadevergoeding gevorderd wordt, de schade . Het is dus belangrijk dat je een dossier opbouwt over de oneerlijke concurrentie waaraan de ex-werknemer zich schuldig maakt. Dit doe je bijvoorbeeld door in dit dossier e-mails, getuigenverklaringen etc. te bewaren.

 

Hoe dit voorkomen?

Afgezien van het wettelijk verbod op oneerlijke concurrentie, geniet een werknemer vrijheid van arbeid na zijn uitdiensttreding. Dit kan je, onder strikte voorwaarden, inperken door middel van een niet-concurrentiebeding. De geldigheid daarvan hangt onder meer af van het brutojaarloon van de werknemer, de soortgelijke activiteiten, de geografische en temporele beperking en de bepaling van een forfaitaire compensatoire vergoeding. Een niet-concurrentiebeding kan bovendien ook bepaalde gevolgen hebben. De wenselijkheid van een niet-concurrentiebeding moet je dus bij elke arbeidsovereenkomst afwegen en de inhoud moet steeds concreet worden aangepast.

Kunnen we je helpen?

Contacteer ons met je vraag. We matchen je met de juiste advocaat.

Stuur je vraag

Of contacteer ons via info@monardlaw.be of
+32 78 05 06 11

De veelgestelde vragen worden geladen

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.