Is mijn arbeidsreglement nog up-to-date en conform de wettelijke bepalingen?

Verplichte vermeldingen

Uurroosters, feestdagen, contactgegevens preventieadviseur psychosociale aspecten (PAPA), de namen van de leden van de ondernemingsraad, de namen van de leden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW), de namen van de leden van de vakbondsafvaardiging, intentieverklaring alcohol- en drugsbeleid, opzeggingstermijnen, meting en controle van arbeid…

Let op:

Bij het ontbreken van een verplichte bepaling, riskeer je als werkgever een geldboete die kan oplopen tot 500 euro. Bovendien vinden er steeds veel wijzigingen plaats omtrent de verplichte vermeldingen. Het is daarom nuttig om jaarlijks jouw arbeidsreglement even te laten checken om dit up-to-date te houden.

 

Verboden vermeldingen

Bepalingen die in strijd zijn met dwingende bepalingen van een hogere rechtsbron (bijvoorbeeld een cao, een scheidsrechterlijke clausule…)

 

Facultatieve vermeldingen

Deze vermeldingen bieden heel wat mogelijkheden.

Voorbeeld

Je kan bepalen dat een zieke werknemer zich gedurende maximum 4 opeenvolgende uren (tussen 7 uur en 20 uur) in zijn woonplaats (of een aan de werkgever meegedeelde verblijfplaats) ter beschikking moet houden van een controlearts.

 

Laat je niet vangen!

Een werkgever mag afzonderlijke arbeidsreglementen maken voor verschillende categorieën van werknemers en voor de verschillende afdelingen van de onderneming, mits naleving van het gelijkheidsbeginsel met objectieve en redelijke verantwoording.

Bij elke wijziging van het arbeidsreglement moet de werkgever een aangepaste kopie aan de werknemer overhandigen en dient hij te bewijzen dat de werknemer dit exemplaar effectief heeft ontvangen.

Mag je jouw arbeidsreglement wijzigen? Zie Kan ik eenzijdig bepaalde elementen uit de arbeidsovereenkomst wijzigen, zoals de plaats van tewerkstelling?

Het arbeidsreglement kan niet worden tegengeworpen aan een werknemer die hiervan geen kopie heeft gekregen (het bewijs hiervan ligt bij de werkgever).

Op iedere plaats waar werknemers worden tewerkgesteld, dient er een afschrift van het arbeidsreglement te worden bewaard.

De werkgever kan enkel sancties opleggen aan de werknemer indien deze in het arbeidsreglement worden bepaald.

Kunnen we je helpen?

Contacteer ons met je vraag. We matchen je met de juiste advocaat.

Stuur je vraag

Of contacteer ons via info@monardlaw.be of
+32 78 05 06 11

De veelgestelde vragen worden geladen

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.