Indien mijn vennootschap failliet wordt verklaard, kunnen de schuldeisers dan aan mijn persoonlijk vermogen?

Safe

Bij een aantal vennootschapsvormen is het persoonlijk vermogen van de aandeelhouders afgeschermd van het vermogen van de vennootschap. Indien jouw vennootschap een NV, BV of een CV is, bestaat er in beginsel een strikte scheiding tussen het vermogen van de vennootschap en het persoonlijke vermogen van de aandeelhouders.

Dit wil zeggen dat schuldeisers van de vennootschap, en in geval van faillissement de curator, hun schuldvordering enkel kunnen verhalen op het vermogen van de vennootschap, met inbegrip van de persoonlijke inbreng van de aandeelhouders. Je riskeert in beginsel dus enkel jouw inbreng in de vennootschap te verliezen. Doordat jouw aansprakelijkheid beperkt is tot jouw inbreng, is er slechts sprake van “beperkte aansprakelijkheid”.

 

Niet safe

Er zijn ook heel wat vennootschapsvormen zonder het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid. Dit is het geval voor de maatschap, de VOF en de commanditaire vennootschap. Bij deze vennootschapsvormen staan de aandeelhouders met hun persoonlijk vermogen in voor de schulden van de vennootschap. Dit geldt evenwel niet voor de stille vennoot in een commanditaire vennootschap, deze is namelijk aansprakelijk ten belope van zijn inbreng. Daar deze vennootschapsvormen een risico vormen voor het persoonlijk vermogen van de aandeelhouders, is het aangewezen enkel hierop beroep te doen voor activiteiten met weinig risico. Zo worden deze vennootschapsvormen vooral gebruikt voor vermogensbeheer.

 

Let op

Zelfs bij vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, is het in bepaalde specifieke omstandigheden toch mogelijk dat men als aandeelhouders wordt aangesproken voor de schulden van de vennootschap. Zo kan de oprichter van een vennootschap persoonlijk aansprakelijk worden gesteld indien een vennootschap die hij heeft opgericht binnen de drie jaar failliet gaat en deze vanaf de start onvoldoende kapitaal of eigen vermogen had. Daarnaast kan een schuldeiser vragen dat je als aandeelhouder persoonlijk contractueel mee instaat voor de verbintenissen van de vennootschap (bijv. door je persoonlijk borg te stellen).

Kunnen we je helpen?

Contacteer ons met je vraag. We matchen je met de juiste advocaat.

Stuur je vraag

Of contacteer ons via info@monardlaw.be of
+32 78 05 06 11

De veelgestelde vragen worden geladen

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.