Ik huur een loods met kantoorgebouwen. Valt mijn huurovereenkomst onder de handelshuurwet?

Handelshuur

Er is sprake van handelshuur bij een huurovereenkomst m.b.t. een (deel van een) onroerend goed dat gebruikt wordt voor het uitoefenen van een kleinhandel of voor het bedrijf van een ambachtsman die rechtstreeks in contact met het publiek staat.

Bedoeld wordt dus: het leveren van goederen of diensten aan de consument voor eigen gebruik. Een voortdurend en rechtstreeks contact met klanten die komen en gaan, is hierbij essentieel. Het onroerend goed moet ook nog eens in hoofdzaak bestemd zijn voor dit gebruik en de bestemming moet aanvaard zijn door de verhuurder.

De huur van een loods valt niet onder de toepassing van de handelshuurwet, zelfs niet als er kantoren mee verhuurd worden. Er is namelijk geen sprake van een kleinhandel en al zeker niet van een ambacht (een smid, kleermaker, horlogemaker, juwelier, kapper, schoenmaker, …). Er is ook geen sprake van een voortdurend contact met klanten die komen en gaan.

Als aan deze voorwaarden is voldaan, is de handelshuurwet van toepassing en kan deze niet contractueel worden uitgesloten.

 

Relevantie

De handelshuurwet bevat heel wat dwingende bepalingen, vaak ter bescherming van de huurder maar ook ter bescherming van de verhuurder. Het is een strak wettelijk kader dat op verschillende punten weinig vrijheid aan de partijen laat. Indien jouw huurcontract een bepaling bevat die afwijkt van de dwingende regels van de wet, is die bepaling simpelweg niet geldig en kan je je er dus niet op beroepen.

 

Wat indien geen handelshuur?

Als de handelshuurwet niet van toepassing is, valt de overeenkomst onder de gemene huurregeling. Hierbij is er meer contractuele vrijheid, maar minder bescherming van de huurder. Het staat partijen echter vrij om samen af te spreken om toch de handelshuurwet geheel of ten dele van toepassing te verklaren op hun huurovereenkomst.

Kunnen we je helpen?

Contacteer ons met je vraag. We matchen je met de juiste advocaat.

Stuur je vraag

Of contacteer ons via info@monardlaw.be of
+32 78 05 06 11

De veelgestelde vragen worden geladen

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.