Ik heb veel tijd en energie gestoken in de ontwikkeling van een nieuw product of procédé. Hoe kan ik mijn product/procédé beschermen tegen namaak?

De regel is; kopiëren staat vrij op voorwaarde dat daarbij geen inbreuken worden gepleegd op intellectuele eigendomsrechten die jouw product beschermen en op voorwaarde dat het niet oneerlijk gebeurt of door een inbreuk te plegen op een overeenkomst.

Is jouw  nieuw product of procedé een uitvinding, dan kan jij je tegen namaak wapenen door een octrooiaanvraag in te dienen. Dit kan enkel voor uitvindingen met een technisch karakter. De voorwaarden zijn hiervoor dat jouw uitvinding nieuw, inventief en industrieel toepasbaar is. Octrooibescherming geldt voor een periode van maximaal 20 jaar.

Nieuw?

De uitvinding maakt geen deel uit van de stand van de techniek, d.w.z. dat zij niet openbaar toegankelijk werd gemaakt voor de datum van de octrooiaanvraag. Vóór de indiening van de octrooiaanvraag moet de uitvinding dus geheim blijven. Bovendien mag de uitvinding niet voor de hand liggend zijn voor de deskundige én moet hij industrieel toepasbaar zijn.

Uiterlijk

Het uiterlijk van een product kan ook beschermd worden: zowel het auteursrecht als het modellenrecht komen hiervoor in aanmerking, in bepaalde gevallen zelfs het merkenrecht! IS de vormgeving origineel (d.i.: bestond er voldoende vrijheid bij het ontwerp, werden creatieve keuzes gemaakt en werden die in een vorm gegoten?), dan kom het auteursrecht ter hulp(zonder dat je iets hoeft te deponeren). De vorm kan ook beschermd worden door het modellenrecht. Dit gebeurt niet automatisch, dus moet je er een modelaanvraag voor indienen. Het model moet nieuw zijn en een eigen karakter hebben om bescherming te genieten. Modelbescherming geldt voor een periode van vijf jaren maar kan worden verlengd tot een maximale geldigheidsduur van 25 jaar.

Nieuw?

De algemene indruk die het model bij de geïnformeerde gebruiker wekt, moet verschillen van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door reeds bekende modellen.

Naam

Tot slot kan ook voor de naam van jouw nieuw product  bescherming worden aangevraagd. Die kan worden aangevraagd onder de vorm van een woordmerk, een beeldmerk (jouw logo) of een vormmerk. Er zijn drie opties: een Benelux merk, een EU-merk of een internationale merkaanvraag.  Een merkinschrijving is in principe tien jaren geldig maar kan voor een onbeperkt aantal verdere termijnen van tien jaren worden vernieuwd (eeuwigdurende bescherming).

Kunnen we je helpen?

Contacteer ons met je vraag. We matchen je met de juiste advocaat.

Stuur je vraag

Of contacteer ons via info@monardlaw.be of
+32 78 05 06 11

De veelgestelde vragen worden geladen

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.