Ik heb een idee voor een nieuw product en wil dit voorleggen aan potentiële zakenpartners. Kan ik mijn idee beschermen zodat dit niet gestolen wordt?

Ja, je kunt je beschermen tegen zo’n scenario maar dan moet je voorzichtig en doordacht te werk gaan. Sluit met die partij een NDA (non-disclosure Agreement, ook gekend als een geheimhoudingsovereenkomst) of zorg er minstens voor dat je goed kunt bewijzen hoe ver je idee stond op het ogenblik dat je met die producent aan tafel gaat zitten.

Basisregel

Een idee, hoe goed ook, wordt op zich niet beschermd door intellectuele rechten. Enkel de concrete vorm waarin die ideeën worden uitgedrukt kan bescherming onder het auteursrecht genieten

Auteursrecht

Bescherming door auteursrecht kan ook alleen op voorwaarde dat het om een originele creatie gaat (hiermee wordt bedoeld dat er een creatieve prestatie werd geleverd en dat die in een bepaalde vorm werd gegoten) Het auteursrecht ontstaat automatisch: er is geen registratieverplichting.

Octrooi

Heeft jouw idee betrekking op een mogelijke technische uitvinding, dan kan die mogelijks beschermd worden met een octrooi. In dit geval moet je wel eerst een octrooiaanvraag indienen, vooraleer je jouw uitvinding bekend maakt aan potentiële zakenpartners. Eens je jouw uitvinding publiek maakt, loop je het risico niet meer te voldoen aan de voorwaarden om een octrooi te bekomen.

I-DEPOT

Om te vermijden dat potentiële zakenpartners en/of concurrenten met jouw idee gaan lopen, beschik je wel over enkele mogelijkheden om jouw idee een bescherming te laten genieten. Het komt er op aan goed te kunnen documenteren wanneer jouw idee al bestond. Zo kan je een I-depot indienen bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Je registreert dan een beschrijving van je idee online zodat je, in geval van discussie, kan bewijzen dat jij als eerste het idee had. Dat kan ook bij een notaris via notariële akte, of zelfs via een vaststelling door de gerechtsdeurwaarder. Dit dient alleen maar om te bewijzen op welke datum je jouw idee al had; het zegt niets over de beschermbaarheid ervan. Maar die datum kunnen bewijzen, kan belangrijk zijn.

Geheimhoudingsovereenkomst

Daarom is het aan te raden om een geheimhoudingsovereenkomst af te sluiten met potentiële zakenpartners alvorens onderhandelingen aan te vatten. Wil die partner dat niet? Dan moet je misschien toch even stilstaan bij de intenties van die partij.

Kunnen we je helpen?

Contacteer ons met je vraag. We matchen je met de juiste advocaat.

Stuur je vraag

Of contacteer ons via info@monardlaw.be of
+32 78 05 06 11

De veelgestelde vragen worden geladen

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.