Ik heb als een huurder belangrijke investeringen gedaan voor de inrichting en opknapping van mijn handelspand. Heb ik recht op een vergoeding bij het einde van de huur?

Ja, je hebt recht op een vergoeding, maar enkel als aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  1. De uitgevoerde werken dragen bij tot een betere exploitatie van de onderneming.
  2. De prijs van de werken ligt niet hoger dan drie jaar huur.
  3. Je hebt vooraf de verhuurder op de hoogte gebracht van jouw werken en hem de plannen en bestekken bezorgd. Dit moet gebeuren via aangetekend schrijven of per gerechtsdeurwaardersexploot.
  4. De verhuurder heeft zich niet binnen de 30 dagen na deze kennisgeving verzet tegen de geplande werken. Ook dit moet gebeuren bij aangetekend schrijven of per gerechtsdeurwaardersexploot.

Als aan al deze voorwaarden zijn voldaan, heb je als huurder recht op een vergoeding. Die vergoeding bedraagt ofwel de waarde van de materialen en het arbeidsloon, ofwel de meerwaarde die het pand verkregen heeft door deze werken.

Oorspronkelijke staat

De verhuurder kan je in dit geval niet verplichten om het goed op het einde van de huur in zijn oorspronkelijke staat terug te brengen. Als één van de partijen echter op vrijwillige basis beslist om het pand terug in zijn oorspronkelijke staat te brengen, is geen van beide enige vergoeding aan de andere verschuldigd. De verhuurder kan zich wel verzetten tegen de verwijdering van de door jou uitgevoerde of gefinancierde werken, maar moet dan de hierboven beschreven vergoeding te betalen.

Let op: als de verhuurder zich heeft verzet tegen de werken of als je de voorwaarden of formaliteiten voor het uitvoeren van de verbouwingen niet hebt nageleefd, kan de verhuurder eisen dat je het pand in zijn oorspronkelijke toestand herstelt en eventueel een extra schadevergoeding vragen. De verhuurder kan in voorkomend geval ook beslissen om de verbouwingswerken te behouden, zonder dat hij hiervoor enige vergoeding aan jou verschuldigd zal zijn.

Tip: Je bent vrij om in de huurovereenkomst samen andere afspraken te maken met betrekking tot het lot van eventuele werken bij het einde van de overeenkomst.

Kunnen we je helpen?

Contacteer ons met je vraag. We matchen je met de juiste advocaat.

Stuur je vraag

Of contacteer ons via info@monardlaw.be of
+32 78 05 06 11

De veelgestelde vragen worden geladen

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.