Ik ga een handelspand huren. Waarop moet ik letten?

Strikt wettelijk regime

Wanneer je een (deel van een) onroerend goed huurt om daar een kleinhandelszaak in uit te baten én je in dat pand rechtstreeks in contact staat met het publiek, val je onder de zogenaamde Handelshuurwet. Beoefenaars van vrije beroepen vallen hier in beginsel niet onder.

De Handelshuurwet is een set van regels die jou als huurder goed beschermen, maar ook een aantal strikte formaliteiten opleggen, vooral met betrekking tot de duurtijd van de huurovereenkomst en de mogelijkheid tot hernieuwing van de huur.

Huurder kan slechts na 3 jaar opzeggen

Een handelshuurovereenkomst wordt principieel afgesloten voor een duurtijd van negen jaar. Elke  huurder heeft bovendien een mogelijkheid tot drie hernieuwingen van de huur. Deze moeten wel formeel worden aangevraagd.

Je kan als huurder de handelshuur enkel maar beëindigen bij het verstrijken van elke driejarige periode. Je dient hierbij een opzegtermijn van zes maanden te respecteren en de opzeg ofwel per aangetekende brief te doen, ofwel per gerechtsdeurwaardersexploot. Er kan dus niet op elk moment worden opgezegd.

Weinig beweegruimte voor verhuurder

De verhuurder heeft zelf niet automatisch de mogelijkheid om de handelshuurovereenkomst op te zeggen. Deze mogelijkheid moet expliciet in de huurovereenkomst voorzien worden. Indien dit contractueel wordt voorzien, kan de verhuurder opzeggen bij het verstrijken van elke driejarige periode, mits hij een opzegtermijn van een jaar respecteert. De verhuurder kan bovendien niet opzeggen zonder reden. Hij moet een van de in de wet bepaalde motieven inroepen, bijvoorbeeld de wens om zelf een handel  uit te oefenen in het pand.

Je bent als huurder dan ook vrij zeker dat je effectief jouw handelszaak gaat kunnen uitbouwen in het gehuurde pand.

Herziening huurprijs

Indien er tijdens de duur van de huur sprake is van veranderde omstandigheden waardoor de huurwaarde aanzienlijk gedaald is, kan je aan de vrederechter een herziening van de huurprijs vragen. De verhuurder kan dit in het omgekeerde geval overigens ook. Jouw advocaat helpt je graag bij het opstellen van een handelshuurovereenkomst.

Kunnen we je helpen?

Contacteer ons met je vraag. We matchen je met de juiste advocaat.

Stuur je vraag

Of contacteer ons via info@monardlaw.be of
+32 78 05 06 11

De veelgestelde vragen worden geladen

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.