De huur van mijn handelszaak komt volgend jaar tot een einde. Wordt de huur automatisch verlengd of moet ik hiervoor bepaalde stappen ondernemen?

Actie vereist!

Het komt helaas te vaak voor dat handelshuurders denken dat hun handelshuurovereenkomst – behoudens tegenbericht – automatisch verlengd wordt bij het verstrijken van de duurtijd van negen jaar.

Dit is niet zo. Tenzij je de handelshuurhernieuwing officieel hebt aangevraagd en deze aanvraag werd aanvaard, kan de verhuurder jou na het verstrijken van de initiële duur van negen jaar vragen om het gehuurde handelspand te verlaten. Vanzelfsprekend kan dit tot schrijnende toestanden leiden.

Het is dan ook erg belangrijk om de handelshuuraanvraag op correcte wijze in te dienen.

 

Ten laatste 15 maanden voor verstrijken huur

Zo moet de aanvraag ten vroegste 18 maanden en ten laatste 15 maanden voor het verstrijken van de lopende huur gebeuren. De aanvraag gebeurt bij aangetekend schrijven of per gerechtsdeurwaardersexploot.

 

Inhoud brief

De aanvraag moet duidelijk vermelden onder welke voorwaarden je bereid bent de nieuwe huur aan te gaan. Ook schrijf je als huurder best dat je ervan uitgaat dat de verhuurder instemt met de hernieuwing van de huur tegen de voorgestelde voorwaarden indien hij niet binnen drie maanden kennis geeft van hetzij zijn gemotiveerde weigering van hernieuwing, hetzij van andere huurvoorwaarden, hetzij van het aanbod van een derde.

De verhuurder heeft drie maanden de tijd om de aanvraag eventueel af te wijzen. Afhankelijk van het ingeroepen motief van weigering, kan de verhuurder een vergoeding verschuldigd zijn aan de huurder, die kan oplopen tot drie jaar huur.

Het recht van de huurder om de hernieuwing aan te vragen is beperkt tot drie hernieuwingen, zodat de maximumduur van een handelshuur 36 jaar bedraagt.

 

Ik ben te laat. Wat nu?

Bij gebrek aan naleving van deze vereisten zijn de wet en de rechtspraak onverbiddelijk: de huurhernieuwing wordt geacht nooit te zijn aangevraagd. Tenzij je dus alsnog een akkoord met de verhuurder kan bereiken, moet je het door jou gehuurde handelspand na afloop van de huurtermijn verlaten.

Kunnen we je helpen?

Contacteer ons met je vraag. We matchen je met de juiste advocaat.

Stuur je vraag

Of contacteer ons via info@monardlaw.be of
+32 78 05 06 11

De veelgestelde vragen worden geladen

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.