Lawyer - Senior Associate

Johan Doms

  • Advocaat M&A en algemeen vennootschapsrecht
Lees meer

Johan is gespecialiseerd in M&A en het ruimer vennootschapsrecht.

In 2011 studeerde hij af als master in de rechten aan de Vrije Universiteit te Brussel (cum laude) waarna hij onmiddellijk zijn stageopleiding startte aan de balie van Leuven.  Na het doorlopen van zijn stage is hij zich meer gaan verdiepen in het vennootschapsrecht.

Hij begeleidde al diverse overnames en herstructureringen.

In de loop der jaren heeft Johan daarnaast veel litigation ervaring opgedaan, waaronder ook in complexe en internationale zaken.

In 2022 behaalde Johan aan de Katholieke Universiteit te Leuven het diploma master na master in het vennootschapsrecht (cum laude).

Johan vervoegde de afdeling vennootschapsrecht bij  Monard Law in september 2022. Hij staat zowel nationale als internationale klanten/ondernemingen bij in het kader van fusies en overnames, joint ventures, vennootschapsrechtelijke onderhandelingen en geschillen en geeft hen uitgebreid advies.

Verder behaalde Johan in 2015 het certificaat cassatieadvocaat in strafzaken en in 2019 het getuigschrift bijstand Salduzverhoor.

Johan spreekt naast Nederlands ook vloeiend Frans en Engels.

 

Download hier Johan zijn cv.

Ontmoet enkele van onze andere professionals

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.