Lawyer - Senior Associate

Jenna Auwerx

  • Advocaat ondernemingsrecht
  • Gespecialiseerd in Europees en nationaal mededingings- en privacyrecht
  • Biedt in-house legal support aan ondernemingen
Lees meer

Jenna Auwerx legt zich toe op het handelsrecht, met een bijzondere focus op mededingingsrecht en privacyrecht.

Jenna adviseert ondernemingen m.b.t. alle aspecten van het Europese en nationale mededingingsrecht, waaronder allerlei vormen van verticale en horizontale samenwerkingen, misbruik van machtspositie en staatssteunmaatregelen. Jenna treedt in dit kader regelmatig op voor de Europese Commissie en de Belgische Mededingingsautoriteit, alsook voor de nationale en Europese hoven en rechtbanken. Jenna assisteert ondernemingen ook bij eventuele huiszoekingen door de mededingingsautoriteiten (dawn-raids).

Daarnaast focust Jenna zich tevens op het verlenen van advies en bijstand inzake gegevensbescherming. Zij is sinds 2017 ook gecertifieerd door de International Association of Privacy Professionals (CIPP/E) en treedt tevens op als externe DPO.

Jenna heeft een uitgebreide ervaring in de sector van consumentengoederen, alsook in de kansspelsector.

Jenna behaalde een masterdiploma aan de KULeuven (2008) en een LL.M. in Europees recht aan King’s College London (2010). Jenna studeerde tevens een jaar aan de Università di Bologna.

Jenna is lid van de Balie Hasselt en de Balie Brussel en publiceert en spreekt regelmatig over allerlei onderwerpen die binnen haar vakgebied vallen.

Ontmoet enkele van onze andere professionals

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.