Lawyer - Senior Associate

Els Verdonck

  • Advocaat sociaal recht
  • Collega sinds 2013
Lees meer

Els Verdonck studeerde in 1992 af als Master in de Rechten (Universiteit Gent). Zij was gedurende 5 jaar aan de balie van Gent in een kantoor met uitsluitende specialisatie sociaal recht.

Na 5 jaar maakte Els de overstap naar het bedrijfsleven. Gedurende 15 jaar was zij werkzaam in een multinationale omgeving alwaar zij verschillende rollen vervulde. Zij startte als legal advisor van de Groep waarvoor zij werkzaam was en groeide na een paar jaar door tot Human Resources Director van de Groep. Zij hield zich voornamelijk bezig met de juridische kant van het HR takenpakket.

Gedurende die ganse periode bleef zij trouw aan haar ‘roots’, en sociaal recht was en bleef haar passie.

Els is opnieuw lid van de balie van Gent sedert 1 oktober 2013 en maakt sindsdien ook deel uit van Monard Law.

Els adviseert cliënteel op alle gebieden van het sociaal recht. Op verzoek van de cliënt, stelt zij brieven op, collectieve overeenkomsten, allerhande overeenkomsten en clausules, policies en reglementen.

Op verzoek van de cliënt negotieert zij met de tegenpartij om tot een minnelijke schikking te komen en neemt zij ook actief deel aan de negotiaties met de vakbonden voorafgaand aan het sluiten van een ondernemings-cao.

Zij heeft een uitgebreide kennis betreffende beschermde werknemers en sociale verkiezingen. Door haar jarenlange ervaring als zowel advocaat als HR-manager, heeft zij een brede kennis over vele domeinen binnen het sociaal recht.

Ontmoet enkele van onze andere professionals

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.