Anouk Schoors en Louis Dhont | The Nest

In deze aflevering van On Good Talks, hebben Anouk Schoors en Louis Dhont (Investment director & COO The Nest) het onder meer over de verschillen tussen een (traditioneel) investeringsfonds en family office, impact investing en de veerkracht van ons voedselsysteem. Klik hier voor het integraal gesprek met Anouk en Louis.

Investment fund vs family office

OGT: Hallo Anouk en Louis, welkom bij On Good Terms. Jullie werken voor The Nest. Kunnen jullie The Nest even voorstellen?

Louis: The Nest is een family office, gestart in 2021. Wij zijn gespecialiseerd in drie verschillende sectoren: voedsel, landbouw en duurzaam vastgoed. We werken met vijf types investeringen: risicokapitaal, directe fondsen zoals risicokapitaalfondsen, groeifondsen en buy-outfondsen, buyouts, onroerend goed, en via onze stichting “The Nest Foundation”.

OGT: Wat is het verschil tussen een traditioneel investeringsfonds en een family office?

Louis: De eerste overeenkomst tussen een fonds en de The Nest family office is onze focus. Wij weten echt in welke sectoren, bedrijven en fase we willen investeren. Wij maken het zo professioneel mogelijk zoals een gesloten fonds zou doen of een open fonds. Wat anders is, is voornamelijk de lange termijn strategie: bij een bedrijf dat aan agrobosbouw doet, kan je natuurlijk niet maar tien jaar vooruit kijken zoals bij een gesloten fonds. Wij kijken 20 of zelfs 100 jaar vooruit. Omdat we een family office zijn, volgt nog een generatie na ons. En dat maakt ons heel anders dan andere fondsen, zou ik zeggen.

Anouk: Voor alle duidelijkheid, er zijn natuurlijk evenveel strategieën voor family offices als er family offices zelf zijn. Alles hangt af van de visie van de principals. In het geval van The Nest heeft Els (Thermote, nvdr) steeds een visionaire strategie gehad bij het runnen van haar family office, met een duidelijk doel voor ogen. Tegelijk stelt ze haar aanpak voortdurend in vraag in welke mate dit nog steeds de juiste aanpak is. Doen we wat we moeten doen? Bereiken we nog een groter doel? We hebben niemand aan wie we verantwoording moeten afleggen wat we doen omdat de family office beslist. Els neemt de beslissingen en wij voeren die vervolgens uit. Els en Laurent (Vannest, nvdr) zijn dagelijks betrokken. Er zijn wekelijks vergaderingen waar due diligence findings worden besproken. Daarom helpt het om snel besluiten te nemen, wat specifiek voor risicokapitaal belangrijk is. Dit sluit misschien nog op jouw eerdere vraag: fondsen werken zo, maar family offices doorgaans niet. Vaak is het voor family offices moeilijk om VC investeringsbeslissingen te nemen omdat het soms twee maand kan duren vooraleer de familie of het investeringscomité samenkomt. Dat werkt voor sommige fondsen, maar bij een VC fonds betekent dat een gemiste kans.

Impact investing and returns

OGT: Wat betekent impact investing?

Louis: Impact investing zijn eerst en vooral investeringen die een positief financieel rendement en marktrendement moeten opleveren. Maar waar ook een meetbare impact kan worden gecreëerd; waar het product of de dienst bedoeld is om een sociaal- of milieuprobleem op te lossen.

OGT: Wat betekent impact voor jullie en hoe meten jullie impact?

Anouk: Iedereen gebruikt tegenwoordig impact, daarom noemde ik het een beladen term. Voor ons is de impact specifiek gerelateerd aan het voedselsyteem. Daar hebben wij bepaald wat we willen doen. Wij willen werken aan een veerkrachtig voedselsysteem. Onze 3 pijlers zijn ecologische voetafdruk, voedingswaarde, dus de kwaliteit van ons voedsel,  en de veerkracht van boeren. Een boer heeft tegenwoordig lage marges, heeft het soms moeilijk om rond te komen, en is enorm afhankelijk van de klimaatverandering.

OGT: Heb je een scorekaart die je kunt gebruiken voor verschillende portfoliobedrijven? Hoe pak je dat aan?

Anouk: Wij hebben softwaregebruik geïmplementeerd. Met die software kunnen we een survey maken die we naar onze portfoliobedrijven sturen, en die is zeer generiek. Wij vragen bijvoorbeeld naar koolstofemissie, waterverbruik en dergelijke. Dan zijn er meer kwalitatieve maatstavenzoals hoeveel boeren je bedient. Wij hopen dat we op een bepaald punt kunnen polsen naar hoeveel dollar of euro je aan een boer hebt kunnen teruggeven. En dan steeds dieper en dieper.

OGT: Ik wil het ook hebben over de relaties met positieve rendementen. Louis, je zei ‘We willen een positief financieel rendement’. Wat betekent dat?

Louis: We werken op verschillende impactschalen binnen The Nest. Wij focussen binnen de impact investering op ‘finance first investments’, dus marktrenterendementen, waar je hetzelfde rendement zou hebben als traditionele investeringen, hetzelfde marktrendement. Wij kijken binnen de impact investering daarnaast ook naar ‘impact first investments’, waarbij impact, zou ik zeggen, iets belangrijker is dan het financiële rendement. Maar waar het markrendement nog steeds belangrijk is. Wij leveren een paar punten in op vlak van rendement om meer impact te kunnen hebben, maar het is nog steeds een positieve, financieel duurzame investering. Daarnaast hebben we ook nog onze ‘stichting’, die meer neigt naar venture philantropy, waar we in principe ook gewoon investeren, maar rekening houden met een lager financieel rendement met als doel om onze investering op zijn minst terug te verdienen en daarnaast een rendement van 0 tot 3% op de investering te realiseren.

How resilient is our food system?

OGT: Een veerkrachtiger voedselsysteem is jullie missie, wat is er mis mee?

Anouk: Het probleem in een notendop is dat het voedselsysteem ontwikkeld is voor voldoende opbrengst. Dus genoeg voedsel voor de wereld. Er was een keer een voedseltekort, er was een risico, mensen hadden honger. Dus we begonnen met het zeer dicht kweken van gewassen, één soort gewas, zoals maïs of soja. Om vervolgens die soorten te optimaliseren voor opbrengst.

Louis: “De groene revolutie”.

Anouk: Dat klopt. Hierdoor kregen we genoeg calorieën en groeide de bevolking. Maar ten koste van de samenleving. Want alles met betrekking tot bodemkwaliteit, de diversiteit die werd gerespecteerd, werd opgeofferd voor die opbrengst. Vandaag heeft de bodem niet de rijkdom aan voedingsstoffen, dieren, bacteriën en schimmels om de planten te voeden.

OGT: Dat is het probleem, hoe dat aan te pakken?

Anouk: Vandaag zijn veel oplossingen voorhanden. We moeten naar een bewustere manier van voedselproductie. Waar je massaproductie voor grote hoeveelheden calorieën nodig hebt, maar waar je veel van die dingen kunt doen met lagere kosten voor de samenleving en het milieu. De hedendaagse chemicaliën zijn onnodig. Die kunnen we vervangen met iets natuurlijks, zoals water uit zeewier als meststof kan worden gebruikt. Dus al die dingen kunnen worden opgelost.

OGT: Hoe belangrijk is technologie hierbij?

Anouk: We denken niet dat mensen een probleem kunnen oplossen dat ze zelf hebben gecreëerd. Wij denken dat de natuur weet hoe dit opgelost moet worden. De natuur doet haar ding, dus waarom niet teruggrijpen naar natuurlijke oplossingen én deze verbeteren met moderne technologie? Met camera’s, drones en artificiële intelligentie kan je veel effectiever en preciezer zijn. De productiviteit stijgt.

OGT: In België kampen we met een zware stikstofcrisis, althans op lokaal niveau. Er lijken onoverkomelijke spanningen of conflicten tussen natuur, landbouw en de economie. Is het probleem zo complex als het lijkt?

Louis: Het gaat allemaal om bewustwording. Bij The Nest hebben we vorig jaar een boerderij gekocht. Daar is ongeveer tien jaar gekweekt met organische en regeneratieve praktijken. We willen het laten zien en laten zien dat het werkt. Niet alleen dat het werkt maar ook dat het financieel duurzaam is voor de boeren. Nogmaals, het is erg moeilijk voor de boeren om over te gaan naar meer regeneratieve praktijken omdat ze in principe slechts één oogst per jaar hebben. Ze hebben een lage cashflow, een oogst missen kunnen ze niet aan. Hun familie is daarvan afhankelijk. Wij willen laten zien dat het kan, maar alleen als we het samen doen, privé en publiek samen.

Bekijk het integraal gesprek met Anouk en Louis:

00:00 – Intro
02:07 – Family office vs investment fund (1)
07:55 – Financial return ft. impact investing
11:04 – Current investment climate
13:52 – Direct vs indirect investments
18:31 – How resilient is our food system?
23:40 – Nitrogen crisis: nature vs agriculture?
29:20 – Fundraising
35:45 – The Nest Foundation
38:10 – Family office vs investment fund (2)
43:09 – Outro

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.