Gastbijdrage Matthias Browaeys | Private Debt: niet langer een blinde vlek in het financieringslandschap

Ooit het speelveld van institutionele beleggers en family offices, nu steeds meer een aantrekkelijke beleggingsmogelijkheid voor een breder publiek. Private debt, een relatief jonge activaklasse, treedt steeds meer op de voorgrond.

Met private debt doelen we op schuldinstrumenten die niet via openbare markten worden verhandeld. In tegenstelling tot traditionele bedrijfsobligaties of bancaire leningen, fungeert de investeerder als de rechtstreekse kredietverstrekker aan het bedrijf.

Uit de schaduw van private equity

Zijn de tijden van grote – en bekendere – broer private equity dan voorbij? Neen, maar venture capital via equity heeft het niet makkelijk. Starters en scale-ups waar rondes aan
hallucinante waarderingen opgetekend worden, komen minder voor dan in tijden waar het geld overal welig tierde. Ook de bikkelharde concurrentie in de krabbenmand die de
equity-markt soms is, werkt hier niet bepaald bevorderlijk.

Het economisch klimaat is niet ongunstig, maar wel veranderd. Het eerder geprezen model van blinde groei, cashburn en zo veel mogelijk klanten op korte tijd staat onder druk. Meer dan ooit is rendabiliteit de aandachtstrekker voor investeerders.

Hoe werkt investeren in private debt? Toegang tot private debt kan zowel direct als indirect worden verkregen. Directe investeringen vereisen aanzienlijke kapitaalinvesteringen, marktkennis en een uitgebreid netwerk om kredietwaardige kandidaten te identificeren. Dit is vaak niet haalbaar voor individuele beleggers.

Een alternatief is indirect investeren via gespecialiseerde fondsen, beheerd door spelers met elk hun specifieke niche in het financieringslandschap. Deze fondsen bieden diversificatie, risicospreiding en toegang tot de expertise van ervaren kredietanalisten.

Diversificatie, hoog rendement en lokale kmo’s

Allereerst biedt diversificatie bescherming tegen individuele kredietrisico’s door te investeren in een portefeuille van verschillende leningen. Dit vermindert de impact van wanbetaling door een enkele debiteur op de gehele portefeuille.

Daarnaast biedt toegang tot ervaren kredietanalisten een cruciaal voordeel bij het identificeren van de beste risico-rendementsverhoudingen.

Voor beleggers biedt private debt daarnaast een hoger rendementspotentieel dan traditionele vastrentende beleggingen. Deels door het grotere risico dat gepaard gaat met het verstrekken van leningen aan bedrijven buiten de traditionele markten. Private debt is een activaklasse die minder liquide is en ook vaste looptijden kent.

Het geschatte rendementspotentieel op private debt beloopt 9 à 10% voor de komende drie jaar, wat ruimschoots de inflatieverwachtingen overstijgt. In 2022 bedroeg het gemiddelde rendement op private debt 8%. En dat terwijl je afgeschermd blijft van de volatiliteit van de beurzen.

Vaak zien we ook dat het zelf (gewezen) ondernemers zijn die via private debt investeren. Een typisch profiel: zelf een onderneming verkocht en het gevoel hebben van iets terug te
geven aan de lokale economie. “Voor ondernemers, door ondernemers” is echt wel van toepassing.

Met crowdlendingplatform Winwinner was de oprichting van een eigen private debt fund een logische vervolgstap. Het fonds geeft crowdlendingprojecten extra funding power, waardoor ook kleinere beleggers deel kunnen uitmaken van stevige investeringsprojecten. De eerste 3 miljoen euro werden over twee bedrijven weggeplaatst eind 2023. De komende maanden zal dit structureel blijven aangroeien en wil het Winwinner Private Debt Fund 20 kmo’s financieren.

Ook bedrijven gaan mee

Voor bedrijven kan private debt een waardevol alternatief zijn voor traditionele financiering, vooral in tijden van economische onzekerheid en strengere regelgeving voor banken. Het bredere spectrum van private debt, variërend van directe bedrijfsleningen tot mezzaninefinanciering, biedt verschillende performance drivers en kansen voor beleggers in verschillende stadia van de economische cyclus.

Voor een mature kmo is debt een interessante piste. Vaak gehoord: geen aandelen hoeven afstaan is de primaire drijfveer. Met geld ophalen via schuld kunnen ze gestaag groeien op eigen kracht.

Hoewel private debt niet langer exclusief is voor institutionele beleggers, blijft het voor particuliere beleggers een uitdagende markt om te betreden. De toetredingsdrempels zijn hoog vanwege de complexiteit en het gebrek aan openbare informatie over de betrokken bedrijven.

Toch zijn er de laatste jaren steeds meer toegankelijke en actief beheerde oplossingen op de markt gekomen, waardoor ook particuliere beleggers met kleinere bedragen kunnen investeren in een gediversifieerde portefeuille van schuldinstrumenten.

Door Matthias Browaeys, CEO van Winwinner.

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.