Gastbijdrage Bram Van de velde | Lessen geleerd van durfkapitaal: een persoonlijke reis

Het ondernemersavontuur, met name het opstarten en laten groeien van een eigen bedrijf, is op zichzelf een uitdagende en lonende opdracht. Voor velen van ons, die deze reis hebben ondernomen, komt er een moment waarop we moeten overwegen om extern kapitaal aan te trekken. De zoektocht naar durfkapitaal blijkt voor ondernemers vaak complexer dan we aanvankelijk hadden gedacht. Als ondernemer met meerdere startup-ideeën en verschillende zoektochten naar financiering, heb ook ik mijn deel van hoogte- en dieptepunten ervaren tijdens deze reis.

De kunst van de pitch: overbrengen van visie en passie

Het aantrekken van durfkapitaal begint vaak met een overtuigende pitch. Ik heb, vooral bij de financieringsrondes met business angels, vaak getracht de strakke ‘pitch decks’ te vermijden. In plaats daarvan streefde ik ernaar om in de beginfase vooral mijn visie en passie over te brengen, en de investeerders mee te nemen in het grotere plaatje.

In deze zaaikapitaalfase investeren investeerders niet alleen in je bedrijf, maar ook in jou als ondernemer. Samen wagen we de sprong in het onbekende, en proberen we met het verse kapitaal de visie tot leven te brengen. Het laten zien dat je niet alleen een goed idee hebt, maar ook de vastberadenheid om het te realiseren, is hierbij van essentieel belang.

Natuurlijk spelen financiële aspecten ook een belangrijke rol, en daarom heb ik altijd een pitch deck voorbereid waarin alle relevante onderdelen aan bod komen. Hiermee toonde ik aan dat er gedegen onderzoek was gedaan naar de markt, het potentieel en het businessmodel. Deze financiële aspecten benaderde ik bewust doorgaans slechts in latere fases van het gesprek. Het is namelijk zo dat investeerders talloze e-mails met presentaties en verhalen te zien krijgen; hen direct overladen met deze informatie onderscheidt je niet van de vele andere ondernemers die ook op zoek zijn naar kapitaal.

Het draait dus om het vinden van de juiste balans tussen het overbrengen van je visie en passie en het presenteren van de bedrijfsaspecten. Investeerders kijken naar de levensvatbaarheid van je bedrijf, maar ook naar jou om het te kunnen vormgeven. Je pitch moet hen meenemen in dit verhaal, waarbij cijfers uiteindelijk bevestigen wat ze al geloven over jou en je visie.

Geduld en doorzettingsvermogen: de marathon naar kapitaal

Slechts enkele maanden geleden zag het landschap er heel anders uit als het ging om het ophalen van kapitaal. Private investeerders stonden open om solo de sprong te wagen, maar vandaag zien we dat ze zich groeperen in fondsen of kleinere bedragen toezeggen die ze al dan niet afhankelijk maken van andere investeerders die met hen mee willen springen. Het is duidelijk dat geduld en doorzettingsvermogen in deze tijden van essentieel belang zijn, omdat je vaker een ‘nee’ of ‘ja, maar…’ zult horen dan je zou willen.

Als ik met mede-ondernemers hierover spreek, is een rode draad dat velen aanvankelijk hadden verwacht dat het ophalen van kapitaal sneller zou gaan dan uiteindelijk het geval bleek te zijn. Tenzij je al over een sterk netwerk beschikt, actief hebt geïnvesteerd in relaties en voorbereidend werk hebt gedaan voor je kapitaalronde, moet je rekenen op minimaal enkele maanden voordat je de deal kunt sluiten.

Sommige ondernemers hopen hun financieringsronde snel te kunnen starten en afronden, bijvoorbeeld binnen amper twee maanden, maar vaak merk je dan al dat je achter de feiten aanloopt. Zelfs nadat partijen een finaal akkoord hebben gevonden, moet je nog steeds rekening houden met minstens een maand om de deal succesvol af te ronden. Het is van cruciaal belang om de juridische aspecten van dit proces niet te onderschatten. Het waarborgen van een waterdichte juridische overeenkomst vereist grondigheid en nauwkeurigheid om mogelijke complicaties in de toekomst te voorkomen.

De weg naar kapitaal is als een marathon, geen sprint. Het is een traject dat geduld, volharding en strategische planning vereist. Als ondernemer is het heel belangrijk om realistische verwachtingen te hebben en te begrijpen dat het proces tijd in beslag neemt, zelfs nadat je de initiële ‘ja’ hebt ontvangen. Het vergt inzet en vastberadenheid om de juiste investeerders aan boord te krijgen en je visie te verwezenlijken, en dat begint met het accepteren van de onvermijdelijke uitdagingen van deze duurloop naar kapitaal.

Meer dan alleen geld: op zoek naar de juiste klik

Niet alle investeerders zijn gelijk. Het is van cruciaal belang dat je op zoek gaat naar de juiste partner waarmee je je ondernemersverhaal kunt delen. Dit is belangrijk niet alleen voor het moment van de investering, maar ook voor de jaren die volgen op de financiering. Het gaat namelijk niet alleen om het geld; geld kun je immers ook gewoon bij de bank krijgen.

Het kiezen van een investeerder gaat over meer dan alleen kapitaal; het gaat over het aangaan van een strategische samenwerking. Overweeg de achtergrond van de investeerder en hoeveel tijd ze bereid zijn vrij te maken om jou met advies en ondersteuning bij te staan. Dit zijn belangrijke overwegingen die niet over het hoofd mogen worden gezien.

In de loop der jaren heb ik met talloze ondernemers gesproken en verhalen gehoord over hun ervaringen met investeerders. Hieruit blijkt steeds opnieuw dat het van essentieel belang is om vanaf het begin duidelijke afspraken te maken over de verwachtingen van alle betrokken partijen. Het is vanzelfsprekend absoluut te vermijden dat je achteraf spijt hebt van je keuze of te hopen dat je de investeerder liever vroeg dan laat kunt uitkopen. Als jonge startup-ondernemer heb je namelijk niet altijd de volledige zeggenschap over wanneer dit moment zich aandient, en dit kan elke bestuursvergadering een onaangename ervaring maken. Het is daarom van groot belang om ervoor te zorgen dat de visie en doelen van jou en je investeerders goed op elkaar aansluiten, om zo een vruchtbare samenwerking te waarborgen.

Focus op groei en uitvoering: onder druk presteren

Ik herinner me nog als de dag van gisteren mijn eerste toezegging van kapitaal. Het ging destijds om een relatief bescheiden bedrag voor mijn allereerste startup-idee, dat uiteindelijk niet van de grond kwam zoals ik het verwachtte. De rit naar huis was nog nooit zo mooi geweest; als je mijn gezicht had gezien, zou je een glimlach hebben gezien die alles zei. Echter, eenmaal thuis aangekomen, begon ik de cijfers opnieuw te bekijken en besefte ik dat ik me had misrekend. Ik had eigenlijk het dubbele van het kapitaal nodig. Gelukkig konden we dit telefonisch nog oplossen, maar daarmee begon het echte werk pas.

Kapitaal is als een tweesnijdend zwaard. Je hebt het nodig om te kunnen groeien, maar die groei komt niet vanzelf. Nu moet je echt gaan nadenken over hoe je dit kapitaal daadwerkelijk gaat inzetten om je strategie en visie te realiseren. Vooral bij je allereerste startup, en zeker als je deze solo onderneemt zoals ik deed, is dit een enorme uitdaging. Dit brengt me bij het belang van medeoprichters die je in deze reis bijstaan. Wanneer de druk toeneemt, is het hebben van een klankbord van onschatbare waarde om deze uitdagingen te bespreken en samen tot oplossingen te komen.

De druk om te presteren kan overweldigend zijn, en het is moeilijk om als enige dit gewicht op je schouders te dragen. Samenwerken met co-founders biedt niet alleen een bredere pool van ideeën en expertise, maar ook emotionele steun in moeilijke tijden. Het hebben van iemand waarmee je kunt sparren en die je aanmoedigt, kan het verschil maken tussen succes en falen. Het onderstreept het belang van het opbouwen van een solide team dat samen de uitdagingen aangaat die groei en uitvoering met zich meebrengen. Het avontuur van een startup is een marathon, geen sprint, en samenwerken met anderen kan helpen om de finishlijn te halen, zelfs wanneer de druk hoog is.

Conclusie

Durfkapitaal kan een krachtige katalysator zijn voor de groei van je startup, maar het komt niet zonder zijn eigen uitdagingen en lessen. De kunst van een overtuigende pitch, doorzettingsvermogen, het vinden van de juiste partners en vooral het behouden van de focus op groei behoren tot enkele van de meest cruciale lessen die ik heb geleerd tijdens mijn reis als ondernemer.

Met deze inzichten in gedachten hoop ik dat jonge ondernemers hun eigen weg naar durfkapitaal met meer vertrouwen kunnen beginnen. Durfkapitaal kan de brandstof zijn die je startup naar nieuwe hoogten kan tillen, maar het is aan jou om het vuur brandend te houden. Soms leidt dit tot succes, soms tot minder succes, en dit is perfect ok. Het is immers de reis zelf en de waardevolle lessen die je onderweg opdoet die je nergens anders zo goed kunt leren als door het daadwerkelijk te ervaren. Durfkapitaal is meer dan alleen financiële steun; het is een partnerschap dat je de gelegenheid biedt om te groeien, te leren en je visie te realiseren. Het is een avontuur dat het waard is om aan te gaan, ongeacht de uitkomst.

Door Bram Van de velde, head of product growth bij Leadinfo.

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.