Wat zijn de basisregels voor direct marketing?

Direct marketing is het versturen van gepersonaliseerde reclameboodschappen via e-mail, post, telefoon, enz. Deze boodschappen mag je niet zomaar verspreiden, maar moeten aan bepaalde regels voldoen.

Om reclame via e-mail, sms of andere elektronische kanalen te versturen is in principe altijd voorafgaande toestemming van de geadresseerde vereist. Je mag enkel zonder voorafgaande toestemming reclame versturen naar:

  • Een algemeen e-mailadres van een bedrijf (bijvoorbeeld info@bedrijf.be);
  • Een bestaande klant, op voorwaarde dat:
    • je het e-mailadres van jouw klant hebt verkregen naar aanleiding van een eerdere aankoop van producten of diensten;
    • de reclame betrekking heeft op gelijkaardige producten of diensten die jouw klant al eerder kocht en de laatste aankoop recent was;
    • de klant zich op eenvoudige wijze kan verzetten tegen het gebruik van zijn e-mailadres voor dergelijke reclame op het ogenblik dat zijn e-mailadres wordt verzameld én ook wanneer hij de reclame per e-mail ontvangt (opt-out);

Direct marketing per post is in principe toegelaten, tenzij de geadresseerde zich hiertegen heeft verzet. Dat kan bijvoorbeeld via het online register ww.robinson.be. Kijk dit dus altijd na.

Ook direct marketing per telefoon is in principe toegelaten, maar ook hier moet je nakijken of de telefoonabonnee zich hiertegen niet heeft verzet. Dit kan bijvoorbeeld via het online register www.bel-me-niet-meer.be.

Kunnen we je helpen?

Contacteer ons met je vraag. We matchen je met de juiste advocaat.

Stuur je vraag

Of contacteer ons via info@monardlaw.be of
+32 78 05 06 11

De veelgestelde vragen worden geladen

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.