Wat gebeurt er na het faillissement van mijn vennootschap? Kan ik een nieuwe onderneming starten?

Curator neemt controle over

Zodra de rechtbank het faillissement van de vennootschap uitspreekt, wordt een curator aangesteld die het bestuur zal waarnemen met het oog op de afhandeling van het faillissement. Vanaf dat ogenblik hebben de aandeelhouders en zaakvoerders/bestuurders geen zeggenschap meer over de failliete vennootschap.

 

Aandeelhouders en bestuurders hebben handen vrij

De aandeelhouders en bestuurders zijn uiteraard vrij om hun professionele activiteiten naar eigen inzicht verder te ontwikkelen of te heroriënteren. In principe maken de inkomsten na een faillissement ook geen deel uit van de faillissementsboedel.

Enkel indien er zich bepaalde onregelmatigheden en/of wanpraktijken hebben voorgedaan in het faillissement, is het mogelijk dat de rechtbank hen een beroepsverbod oplegt. In beginsel is er dus geen beletsel om na een eerder uitgesproken faillissement een nieuwe onderneming te starten.

 

Opgelet indien dezelfde activiteit

Wanneer je dezelfde activiteiten als de failliete vennootschap zou willen opstarten, dien je evenwel uiterst voorzichtig te zijn. Het handelsfonds behoort in principe toe aan de failliete vennootschap en de curator beslist over de overdracht hiervan aan een partij zodat er eventueel een ‘doorstart’ kan worden gerealiseerd. Het cliënteel maakt eveneens deel uit van dit handelsfonds. Wanneer je het cliënteel van de failliete vennootschap “afwendt” naar de nieuwe vennootschap, kunnen er zich discussies voordoen over de al dan niet onrechtmatige overname van het handelsfonds. Je overlegt hierover best met de curator, of minstens eerst met jouw advocaat.

 

Verhoogde aansprakelijkheid?

Als je een nieuwe onderneming opstart, loop je in sommige gevallen wel een verhoogd risico op persoonlijke aansprakelijkheid. Dit is namelijk ook het geval indien je bestuurder/zaakvoerder was in een vennootschap die in het verleden betrokken was bij een faillissement. Onder bepaalde voorwaarden zou men in dat geval aansprakelijk gesteld kunnen worden voor bepaalde schulden uit toekomstige faillissementen. Indien je reeds bij meerdere faillissementen betrokken bent geweest, overleg je ook best eerst met jouw advocaat.

 

Wat in een eenmanszaak?

Een eenmanszaak heeft zijn activiteiten niet in een vennootschap ondergebracht. Het is ook mogelijk voor een eenmanszaak om failliet te worden verklaard. De restschulden van een eenmanszaak kunnen echter vrij eenvoudig worden kwijtgescholden. Dit kan worden aangevraagd bij de rechtbank.

Kunnen we je helpen?

Contacteer ons met je vraag. We matchen je met de juiste advocaat.

Stuur je vraag

Of contacteer ons via info@monardlaw.be of
+32 78 05 06 11

De veelgestelde vragen worden geladen

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.