Waar moet ik rekening mee houden bij het uitbouwen van een webshop?

Algemeen

Je wenst een webshop op te starten? Goed idee! Het klimaat hiervoor in België wordt ook steeds gunstiger (denk aan de cao’s voor nachtwerk in de sector, de verscheidene promotiecampagnes,…).

Het is wel belangrijk dat je rekening houdt met verscheidene juridische verplichtingen. Aan consumenten wordt namelijk een uitgebreide bescherming geboden bij het verrichten van aankopen op het internet. Zo dien je de consument een hele waslijst aan informatie over te maken. Zowel vóórafgaand aan de bestelling als nà plaatsing ervan moet deze informatie verleend worden.

Wat moet de consument allemaal weten?

  • identiteit van de verkoper;
  • de voornaamste kenmerken van het goed of de dienst;
  • de totale prijs van het goed of de dienst, met inbegrip van alle belastingen en extra kosten;
  • leveringsvoorwaarden en -kosten;
  • betaalmogelijkheden;
  • de wettelijke waarborg van conformiteit van goederen;
  • de kosten voor het gebruik van technieken voor communicatie op afstand:
  • klachtenregeling;
  • herroepingsrecht;

Je dient deze gegevens gelukkig niet telkens opnieuw aan de consument mee te delen. Deze kunnen in de (voor de webshop op maat gemaakte) algemene voorwaarden worden opgenomen. Let wel op, de consument moet deze integraal en correct kunnen afprinten of op een harde schijf of andere duurzame drager kunnen opslaan. Je geeft dus best de keuze om ze in html-, word- of pdf-formaat te downloaden.

 

Bijzondere informatieverplichtingen

Herroepingsrecht

Dit houdt in dat de consument in bepaalde gevallen alsnog – binnen een termijn van 14 kalenderdagen – mag beslissen zijn of haar bestelling te annuleren. De consument kan de bestelling herroepen door aan de onderneming het modelformulier voor herroeping of een ondubbelzinnige verklaring toe sturen. U dient de consument te informeren indien er kosten verbonden zijn aan de uitoefening van het herroepingsrecht, bv. indien de retourkosten aangerekend worden.

Knop “bestelling met betalingsverplichting”

Je bent verplicht een knop met de woorden “bestelling met betalingsverplichting” of een andere ondubbelzinnige formulering aan te brengen, zodat de consument beseft en erkent dat de bestelling een betaalverplichting inhoudt. Indien dergelijke informatie niet wordt getoond vóór de bestelling is geplaatst , is de consument niet gebonden door de overeenkomst of de bestelling.

Onlinebeslechting van geschillen

Op de webshop en andere online aanbiedingen van goederen of diensten, moeten ondernemingen linken naar het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting (Onlinegeschillenbeslechting | Europese Commissie (europa.eu)). Deze site maakt het mogelijk voor webshops om hun problemen met een klant snel en efficiënt op te lossen.

Levering

In principe dienen bestelde goederen te worden geleverd aan de consument binnen de 30 dagen na ontvangst van de bestelling, tenzij anders overeengekomen.

Aanvaarding van de algemene voorwaarden

Het volstaat uiteraard niet dat de nodige informatie louter wordt opgenomen in alle hierboven vermelde documenten. De consument dient bovenstaande informatie en voorwaarden ook te aanvaarden. Om de aanvaarding van de consument te kunnen bewijzen, is het aangeraden om een “check-box” op te nemen met volgende clausule: “Ik heb kennis genomen van de algemene voorwaarden gelezen en aanvaard  deze”. Een andere formulering, met een gelijkaardige inhoud, is ook mogelijk.

Voor de praktische kennisname en aanvaarding van de algemene voorwaarden (evenals de privacy en cookie policy) is het belangrijk deze duidelijk aan te brengen voor de bezoeker van de website. Dit kan je doen door een link op te nemen in de footer van je website.

Privacy- en cookiepolicy

Ook voor jouw webshop is het uiteraard van groot belang de privacy- en cookiewetgeving stipt na te leven. Dit kan je doen door een privacy- en cookiepolicy op te stellen. Je zal bovendien de nodige veiligheidsmaatregelen moeten treffen in verband met de verwerking van de persoonsgegevens op webshop. Zo kan best je webshop zo goed mogelijk beveiligen.

Kunnen we je helpen?

Contacteer ons met je vraag. We matchen je met de juiste advocaat.

Stuur je vraag

Of contacteer ons via info@monardlaw.be of
+32 78 05 06 11

De veelgestelde vragen worden geladen

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.