Kan ik van de werknemer een schadevergoeding vorderen voor fouten die hij heeft gemaakt? Mag ik dit inhouden op het loon?

Om een antwoord te geven op deze vraag dient eerst en vooral een onderscheid worden gemaakt tussen de fout begaan tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of daarbuiten en tussen de burgerlijke aansprakelijkheid van de werknemer en diens strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Fout tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst

  • Burgerlijke aansprakelijkheid: Hier geldt de aansprakelijkheidsbeperking. Dit betekent dat de werknemer enkel aansprakelijk is voor de schade die hij berokkent aan de werkgever of aan derden in geval van bedrog, een zware fout of een lichte fout die eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.
  • Strafrechtelijke aansprakelijkheid: De werknemer is aansprakelijk voor zijn daden. Denk hierbij aan diefstal, oplichting, …

Fout buiten de uitvoering van de arbeidsovereenkomst

  • Burgerlijke aansprakelijkheid: De aansprakelijkheidsbeperking geldt hier niet. Zo zal de werknemer bijvoorbeeld geen vrijstelling kunnen inroepen indien hij met een bedrijfsvoertuig een ongeval veroorzaakt tijdens een privéverplaatsing.
  • Strafrechtelijke aansprakelijkheid: De werknemer is nog steeds strafrechtelijk aansprakelijk voor zijn daden.

Wanneer de werknemer aansprakelijk is voor de door hem begane fout en daardoor schade veroorzaakt, kan er een inhouding op het loon gebeuren. Deze inhouding mag enkel betrekking hebben op het loon in geld (niet op het loon in natura) en pas na aftrek van sociale en fiscale inhoudingen.

De inhouding mag bovendien niet meer dan 20% van het nettoloon bedragen, tenzij de werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan bedrog en/of tenzij de werknemer uit eigen wil een einde heeft gemaakt aan zijn overeenkomst vóór de vereffening van zijn schulden.

Kunnen we je helpen?

Contacteer ons met je vraag. We matchen je met de juiste advocaat.

Stuur je vraag

Of contacteer ons via info@monardlaw.be of
+32 78 05 06 11

De veelgestelde vragen worden geladen

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.