Hoe verzekert u nu al de verdere toekomst van uw bedrijf en vermijdt u een zware factuur voor uw erfgenamen?

Wat als u niets doet?

Indien een bedrijfsleider komt te overlijden zonder dat hij een familiale regeling heeft voorzien, leidt dit geregeld tot familiale discussies die ook het bestaan van een onderneming in het gedrang kunnen brengen.

Daarnaast kunnen de erfgenamen geconfronteerd worden met een zware erfenis-factuur. In het Vlaams Gewest bedraagt het tarief van de erfbelasting (in rechte lijn en tussen partners) immers 3% tot 50.000 euro, 9% van 50.000,01 EUR tot 250.000 euro en 27% vanaf 250.000 euro.

Waardevolle aandelen kunnen er dus toe leiden dat men zeer snel het tarief van 27% bereikt met een zeer hoge erfbelasting tot gevolg. De tarieven bij een vererving aan broers en zussen of andere personen liggen nog beduidend hoger.

 

Oplossing: een familiale vennootschap

Erfgenamen die een familiale onderneming of aandelen van een familiale vennootschap vererven, erven dit aan een vast tarief van 3% (in rechte lijn en tussen partners) of 7% (aan anderen) in het Vlaams Gewest. Bovendien kunnen deze aandelen of de onderneming aan 0% worden geschonken.

Het is dus belangrijk om na te gaan of een bedrijf zal/kan kwalificeren als een familiale onderneming of vennootschap, eventueel door middel van enkele structurele aanpassingen.

Opdat een vennootschap beschouwd wordt als een familiale vennootschap, moet zij aan verschillende criteria voldoen op het vlak van haar aandeelhoudersstructuur en activiteiten én moet zij bepaalde voorwaarden vervullen gedurende een periode van 3 (boek)jaren die aan overlijden van de erflater of de schenking voorafgaan, evenals gedurende een periode van 3 jaar na het overlijden van de erflater of het tijdstip waarop de schenking heeft plaatsgevonden.

 

Enkele aandachtspunten inzake schenken van aandelen

Schenken is geen synoniem voor het verliezen van controle: Schenken wil niet noodzakelijk zeggen dat de gehele controle over een vennootschap wordt verloren. Er bestaan verschillende wijzen waarop verzekerd kan worden dat de schenker het zeggenschap en/of de inkomsten van de vennootschap behoudt.

Een definitieve gelijke behandeling van alle kinderen kan gegarandeerd worden: Een bedrijfsleider kan meerdere kinderen hebben waarvan er slechts enkelen actief zijn in het bedrijf. Geregeld wenst men dan dat de aandelen toekomen aan de “actieve kinderen” zonder de anderen evenwel te benadelen. Er bestaan verschillende technieken (bv. dubbele akte, schenken aandelen van een familiale vennootschap,…) waarmee kan verzekerd worden dat aandelen worden toegekend aan bepaalde kinderen maar dat alle kinderen daarbij gelijk behandeld worden én dat het een definitieve regeling betreft waar geen discussies meer over kunnen ontstaan bij een overlijden.

Een schenking van roerende goederen dient verplicht te worden geregistreerd en wordt bijgevolg onderworpen aan 3% schenkbelasting.

Tip:

Familiale planning is maatwerk dat moet aangepast worden aan de specifieke situatie en wensen van elke persoon. Indien u een familiale regeling wil treffen, raden wij u dan ook aan om u te laten begeleiden door specialisten in dit vakgebied.

Kunnen we je helpen?

Contacteer ons met je vraag. We matchen je met de juiste advocaat.

Stuur je vraag

Of contacteer ons via info@monardlaw.be of
+32 78 05 06 11

De veelgestelde vragen worden geladen

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.