Vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing na de mini-taxshift

De vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing zijn een essentieel instrument geworden om de lasten voor arbeid te verminderen.

Ondanks dat de toepassing van deze vrijstellingen eenvoudig lijkt, vereist de correcte toepassing van elke vrijstelling echter een complex beheer op verschillende niveaus.

Fiabilis Consulting Group en Monard Law (met als spreker Luk Cassimon) besloten om hun krachten te bundelen teneinde u de nodige aanbevelingen te geven en te garanderen dat uw vrijstellingen conform de regelgeving worden toegepast, ook na de mini-taxshift.

Tijdens deze conferentie krijgt u een overzicht van de belangrijkste problemen en risico’s verbonden aan de toepassing van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing; u vragen heeft  in het kader van een fiscale controle en indien u de beste manier tracht te vinden om uw standpunt te verdedigen bij een negatieve beslissing van de fiscale administratie.

Klik links op ‘Registreren’ voor meer info en het programma.

Samen met onze experts

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.