Betalingen aan belastingparadijzen: forse uitbreiding aangifteplicht

Meer weten over de uitbreiding van de aangifteplicht bij betalingen aan belastingparadijzen?

  • Welke landen zijn belastingparadijzen?
  • Welke betalingen vallen onder de aangifteplicht?
  • Hoe wordt de aangifteplicht op correcte wijze nageleefd?
  • Wat zijn werkelijke en oprechte verrichtingen?
  • Wat zijn de gevolgen indien de betalingen niet worden aangegeven via formulier 275F?
  • Vormt de aangifteverplichting geen inbreuk op het vrij verkeer van kapitaal en betalingen?
  • Hoe kan worden aangetoond dat de begunstigde in het belastingparadijs geen artificiële constructie is?

Op 15 november 2022 Luk Cassimon alles over ‘Betalingen aan belastingparadijzen: forse uitbreiding aangifteplicht’.

Organisatie door de Fiscale Hogeschool. Het kan als seminarie, livestream of on demand gevolgd worden.

Samen met onze experts

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.